Úvodní stránka > Aktuality > Aktivní zálohy prochází náročným výcvikem pod vedením zkušených instruktorů

Aktivní zálohy prochází náročným výcvikem pod vedením zkušených instruktorů

Ve dnech 7. až 14. dubna 2019 probíhá na 22. základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou komplexní výcvik příslušníků aktivní zálohy vzdušných sil AČR. Během výcviku si záložníci osvojují teoretické poznatky získané ve vševojskových a odborných přípravách a uvádí je do praxe. Kromě střeleb z útočné pušky Bren CZ 805 a pistole CZ 75 SP-01 Phantom na tunelové střelnici si vyzkouší střelby pod otevřeným nebem z pistole vz. 82 a samopalu vz. 58. Odborná příprava rovněž zahrnuje komplexní výcvik v terénu.

Na letišti v Náměšti se společně sešli příslušníci aktivní zálohy z 22. základny vrtulníkového letectva a z protiletadlového pluku ze Strakonic. Novinkou letošního roku je zapojení příslušníků aktivní zálohy do běžného chodu základny. Jde například o přípravu a výdej stravy či řízení vojenských vozidel různého typu.

Komplexní výcvik aktivní zálohy vzdušných sil AČR podporují zkušení vojenští instruktoři z Náměště, Strakonic a Staré Boleslavi. Největší důraz je kladen na manipulaci s přidělenými zbraněmi, na kterou pak navazuje výcvik v taktické přípravě malých jednotek se zaměřením na ochranu letecké základny. Kromě střežení a ochrany letiště, nácviku procedur ochrany kontrolně propouštěcího místa, zdravotní a topografické přípravy mají jednotky AZ v rámci spojovací přípravy příležitost procvičit i reakci na možné incidenty. Díky tomu by měli být záložníci schopni podat standardizovaná hlášení, platná v rámci NATO.

Cvičení řídí a dozoruje podplukovník Tibor Cúth z Velitelství vzdušných sil, který uvedl: „Jednotky AZ prochází náročným výcvikem, který je zpestřen zkušenostmi instruktorů získaných v  zahraničních misích. Během výcviku na letecké základně a v jejím okolí provádí patrolování, prohlídky osob a procvičují techniky na kontrolně propouštěcím místě. Rovněž se během tohoto týdne seznamují s různými typy munice a nástražnými výbušnými systémy.“

Rota bojového zabezpečení AZ u 22. základny vrtulníkového letectva je z velké části naplněna. Dle slov velitele jednotky kapitána Martina Lojdy zbývá v současné době jen pár volných míst v různých odbornostech.  

Fotogalerie

Nahoru