Úvodní stránka > Kurz základní přípravy

Kurz základní přípravy

Kurz základní přípravy (KZP) pro zájemce o službu v AZ je organizován Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií (VeV-VA) ve Vyškově v délce 6 týdnů, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

Cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

V průběhu základní přípravy musí každý získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly. Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Taktická příprava je hlavním předmětem základní přípravy, zabezpečuje komplexnost a praktické využívání vědomostí a dovedností z ostatních předmětů.

VÍCE INFORMACÍ O KURZU...

http://www.vavyskov.cz/node/66

Nahoru