Aktivní záloha

K zabezpečení obrany České republiky jsou vytvořeny ozbrojené síly České republiky.

K posílení plnění úkolů ozbrojených sil ČR jsou zřizována služební místa pro vojáky v aktivní záloze. Tito vojáci jsou v době míru připravenou zálohou, vycvičenou k plnění úkolů nejen pro mír, ale i při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Aktivní záloha je tak plnohodnotnou součástí ozbrojených sil ČR. Pro plně profesionální Armádu ČR je nezbytná a představuje pojítko mezi vojenským a civilním světem. 

Zařazení občanů České republiky do aktivní zálohy je založeno na principu dobrovolnosti.

Vojáci v aktivní záloze se připravují k plnění úkolů ozbrojených sil formou vojenského výcviku, a to v rámci pravidelných vojenských cvičení v celkové délce do šesti týdnů v kalendářním roce. Voják v záloze, který doposud nevykonal žádnou vojenskou činnou službu, absolvuje v prvním roce po zařazení do aktivní zálohy základní přípravu v délce do dvanácti týdnů (zpravidla jen šest týdnů, které lze v případě potřeby rozdělit na dva bloky)

https://www.doarmady.cz