Jednotky AZ u základny

AZ 22. z VrL vznikla 1. ledna 2017 pro posílení struktury 22. zVrL a předpokládá se její nasazení v rámci národních i mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz je kladen na společný výcvik s profesionálními vojáky a schopnost společného působení v národním i mezinárodním prostředí.

 

22. zVrL má ve své struktuře tyto jednotky a služební místa AZ:

 

  • AZ štábu 22. zVrL – pozice ekonom, plánovač, logistik, operační důstojník, LTZ, LRNS, CYBER

Štáb je nástroj velitele 22. zVrL k vykonání jeho rozhodnutí. Je odborným garantem a rádcem velitele při tvorbě rozhodnutí ve všech oblastech působnosti 22. zVrL.

 

  • Vrtulníkový roj AZ 222.vrl – pozice pilot, technik, palubní střelec

222. vrtulníková letka je v rámci společných operací předurčena k zabezpečení bojové činnosti a přepravy pozemních vojsk a jednotek speciálních sil. Letka je vyzbrojena vrtulníky Mi -171š.

Mezi její hlavní úkoly patří vzdušná přeprava osob a materiálu, vysazování skupin speciálního určení, taktické vzdušné výsadky, vzdušný vizuální průzkum, vyhledávání a záchrana osob v nouzi, vzdušný zdravotnický odsun a přeprava.

 

  • Rota bojového zabezpečení AZ 225.lbp – pozice strážný, odmořovač, chemik, řidič, průzkumník, velitelské pozice

Úkolem roty je přímá ochrana a obrana prostorů, osob a techniky 22.zVrL. Rota také plní úkoly přímé ochrany jednotek, které jsou dočasně umístěny mimo prostory letiště se schopností vedení bojové činnosti na omezeném prostoru a v omezeném čase. Je výkonným prvkem v plnění úkolů dozorčí a strážní služby. Rota je vyzbrojena ručními zbraněmi.

 

  • Hospodářská četa AZ 226.llp – pozice kuchař, skladník, řidič, velitelské pozice

Hlavním úkolem je organizace a realizace logistické podpory činností základny s cílem vytvořit potřebné podmínky pro plnění úkolů leteckého výcviku, opravy a údržby pozemní techniky a pro všestranné zabezpečení služeb leteckého a technického personálu zejména v proviantní oblasti.