Organizační struktura

22. křídlo224.lzv225.lbz226.llp221.vrl222.vrlORGANIZAČNÍ STRUKTURA 22.ZVRL

Organizační struktura 22. zVrL je rozdělena do dvou částí. První, tzv. „rozmístitelná“, část je označena jako 22. Křídlo, které je tvořeno 221.vrl, 222.vrl a 223.lolt. Křídlo, popřípadě jeho část, může působit autonomně i z jiných základen.

221. "tygří" vrtulníková letka je vyzbrojena vrtulníky Mi-24/35, Mi -171Š a je určena k ničení pozemních cílů, přímé letecké podpoře a zabezpečení bojové činnosti, záchraně posádek v nouzi, evakuaci raněných a přepravním letům. Letka je od roku 2001 členem prestižní Asociace tygřích letek NATO.

222. vrtulníková letka je v rámci společných operací předurčena k zabezpečení bojové činnosti a přepravy pozemních vojsk a jednotek speciálních sil. Letka je vyzbrojena vrtulníky Mi -171Š.

223. letka oprav letecké techniky je opravárenským zařízením základny a zajišťuje provozuschopnost techniky.

Druhou část základny pak tvoří jednotky sloužící k zabezpečení činnosti samotné základny, ať už ve prospěch vlastních, nebo aliančních sil. Sem patří 224. letka zabezpečení velení, která zajišťuje komunikační a informační podporu velení a řízení a je vybavena mobilními prostředky velení vzdušných sil v polních podmínkách. 225. letka bojového podpory se podílí na letovém provozu silami vojenské hasičské jednotky a stanice biologické ochrany a spolupracuje s IZS. Jednotka předsunutých leteckých návodčích pak plní úkoly i ve prospěch ostatních jednotek AČR. Základním výkonným prvkem velitele základny pro organizaci, řízení a realizaci logistické podpory s cílem vytvořit potřebné podmínky pro plnění všech úkolů je 226. letka logisticky.