Letový den

Letový den

Vlastní letová akce začíná vždy s několikahodinovým předstihem před startem prvního letounu. Před zahájením se vždy provádí vzdušný průzkum počasí, na jehož základě se následně rozhodne, zda se letová akce uskuteční, případně se stanoví omezení nebo zrušení.

Běžný letový den se organizuje zhruba tímto způsobem:

 1. Příprava letové akce

  Příprava letové akce začíná již den před vlastním létáním. V souladu s ročním plánem se stanoví letový den spolu s počty a typem letounů, které se budou účastnit. Následně je určen úkol, jenž se bude plnit (například navigační let, střelby a bombardování, vzdušný průzkum, atd.), dále přidělené letové prostory, letové hladiny a záložní základny (pro případ nouzového přistání - pokud má základna vypsán letový den, vždy drží minimálně jedna další letecká základna pohotovost) Navíc se stanovuje doba a časový rozsah: čas zahájení, čas ukončení a rozdělení směn (na denní a noční).Několik hodin před zahájením letové akce se přesouvají letouny na určené provozní stojánky spolu s příslušným pozemním vybavením. Technici kontrolují technický stav letadel, provádějí diagnostiku palubních systémů a předepsané předletové prohlídky. Pokud jsou letouny určeny na úkoly střeleb a bombardování, zbrojíři podvěsí a zkontrolují požadovanou výzbroj.

Ve stejnou dobu probíhá i příprava letových osádek. Piloti se seznamují s úkoly, které se mají plnit, plánují letové trasy a seznamují se s informacemi o cíli a jeho obraně (ať už se jedná o cvičné nebo bojové nasazení) a použité výzbroji.
 

 • Předběžný briefing rozhodnutí na letovou akci)

  Předběžný briefing slouží ke stanovení způsobilosti techniky a počasí k letovému dni. Účastní se ho :
  1. Vedoucí letové směny ("nejvyšší šéf") - zodpovídá za veškerý letový provoz a pozemní zabezpečení
  2. Letová osádka pro průzkum počasí - piloti letadla, které vzlétne jako první na průzkum počasí v přidělených letových prostorech.
  3. Směny zabezpečení:
   • starší inženýr - osoba zodpovědná za vyčleněnou leteckou techniku
   • dozorčí RTZ - zodpovídá za provozuschopnost radiolokačních a světelných prostředků navádění letounů.
   • dozorčí LTZ - zodpovídá za jednotlivé plochy, pozemní zabezpečení a mobilní prostředky (cisterny, pomocné spouštěcí zdroje, atd.)
   • meteorolog - podává aktuální informace o počasí v přidělených prostorech a na záložních základnách
   • ornitolog - podává informace o výskytu ptáků v okolí letiště a o provedených opatřeních

 • Zálet počasí

  Po předběžném briefingu startuje letoun určený k průzkumu počasí. Osádka letounu je v neustálém spojení s řídící věží a průběžně předává informace, které se v reálném čase vyhodnocují. Po přistání letounu se nasbírané informace o počasí ihned předávají ostatním pilotům.
   
 • Letový briefing

  Letového briefingu se účastní stejné osoby jako předběžného briefingu, ale navíc i všichni piloti a řídící letového provozu, kteří se účastní letové akce. Přítomen je i lékař, dohlížející na zdravotní způsobilost pilotů.
  Piloti dostávají informace o prostorech působnosti, aktuálním a předpokládaném počasí, zakázaných a omezených letových prostorech, volacích znacích pozemních stanic a pátrací a záchranné skupiny, atd. Bezprostředně po skončení briefingu si piloti vyzvedávají výstroj a jsou rozváženi k letadlům.
   
 • Letová akce

  Ve stanovenou dobu je zahájena letová akce. Po předletové prohlídce a převzetí letounů od techniků usedají piloti do kabin a žádají řídící věž o povolení ke spuštění motoru. Po "nahození" a nezbytné motorové zkoušce pojíždějí letouny podle předem stanoveného pořadí na čáru předběžného startu. Tam je letoun naposled prohlédnut, jestli nikde neunikají provozní kapaliny a zda správně funguje mechanizace křídla a řídících ploch. Pokud letoun nese výzbroj, zbrojíři provedou poslední kontrolu a odjištění bomb a raket.

 • Po obdržení signálu, že je vše v pořádku, žádají letouny o povolení startu. Po jeho udělení najíždí letoun na vzletovou a přistávací dráhu a startuje. Starty se provádějí jednotlivě nebo ve dvojicích.
  Po startu plní letouny zadané úkoly. Mezitím se na stojánkách připravují na přistání letounů. Provádí se kontrola pozemního vybavení a technici dostávají informace k přípravě letounů na další let (např. kolik paliva se bude doplňovat, jaká trasa letu se bude programovat, atd.).
  Po splnění zadaných úkolů se letouny řadí do okruhu kolem letiště a žádají o povolení k přistání. Po jeho obdržení letouny jednotlivě nebo ve dvojicích přistávají. Pokud byl při přistání použit brzdicí padák, služba jej ihned po přistání a odhození na příkaz z řídící věže odstraní z blízkosti dráhy, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších přistávajících letounů. Padáky jsou pak odvezeny do balicí stanice, kde je specialisté zkontrolují a opět zabalí pro opětovné použití.
  Po opuštění vzletové a přistávací dráhy zajíždění letouny zpět na stojánky. Ihned po zastavení a vypnutí motoru začíná příprava na další vzlet. Doplňuje se palivo, provozní kapaliny a plyny, provádí se kontrola technického stavu letounu a motoru, případně se zavěšuje výzbroj a doplňuje munice. Zároveň s těmito činnostmi specialisté na vyhodnocování letových dat stahují a následně vyhodnocují záznamy z objektivní kontroly - takzvaných černých skříněk letounů.
   

 • Poletový rozbor

  Po skončení letové akce probíhá vyhodnocení letového dne. Vyhodnocuje se letecký výcvik, připravenost a výkonnost pozemního personálu, provozní závady, problémy a připomínky jednotlivých velitelů.
  Mezitím technici provádějí poletové prohlídky letounů a letouny jsou po doplnění paliva odváženy do jednotlivých úkrytů (speciální úkryt letounu, určený k ochraně letounu před vzdušným napadením, v letecké hantýrce ÚL). Provádí se kontrola ploch a osvětlení, radiotechnických prostředků a pozemního vybavení.