224. letka zabezpečení velení

224. letka zabezpečení velení je určena k zabezpečení systému velení a řízení letecké základny. Ve struktuře letky je operační centrum základny, které poskytuje veliteli základny a veliteli vrtulníkového křídla nejdůležitější informace pro efektivní řízení letecké základny při řešení bojových i nebojových (krizových) situací.

Zabezpečuje poskytování letových provozních služeb v prostoru odpovědnosti v součinnosti s ostatními orgány řízení letového provozu.

Letka zabezpečení velení poskytuje radiotechnické zabezpečení leteckého provozu a zabezpečení komunikační a informační podpory systému velení a řízení základny a je vybavena mobilními prostředky pro podporu velení a řízení VzS v polních podmínkách, které zabezpečují vrtulníkovou letku při plnění úkolů mimo domovské letiště, v rámci úkolového uskupení a v případě nasazení v rámci sil NATO.