Informace pro veřejnost

Spolupráce při zabezpečování akcí ve vztahu k prezentaci sil a prostředků AČR na veřejnosti

Na základě zákona číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a Rozkazu ministra obrany číslo 17/2005 rozhoduje o účasti příslušníků Armády České republiky na zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti výhradně ministr obrany. Rovněž rozhoduje o použití vojenského materiálu při zabezpečení takovéto akce.

Adresa, kam můžete zasílat své žádosti:
Kabinet ministra obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

e-mail: e-podatelnaMO@army.cz


Pravidla poskytování informací od Meteorologické služby AČR

S ohledem na narůstající počet žádostí o poskytnutí meteorologických dat a předpovědních materiálů bychom Vás rádi informovali o podmínkách poskytování těchto informací.

Meteorologická služba Armády České republiky na základě mezirezortní dohody mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy nemá oprávnění poskytovat data a předpovědní materiály jiným subjektům než v rámci AČR. Informace týkající se předpovědí počasí, snímků z meteorologických družic či družicových snímků naleznete na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmu.cz. Zájemci o letecké předpovědi naleznou informace na webových stránkách www.aeroweb.cz


Informace pro uchazeče o zaměstnání u 22.zVrL

Pro bližší informace použijte tento odkaz: http://kariera.army.cz/cz/