Hlavní úkoly

22. základna vrtulníkového letectva je stálým prvkem Vzdušných sil Armády České republiky taktické úrovně. Zabezpečuje realizaci úkolů plánování a řízení přípravy a výcviku, vyčleňování sil a prostředků do úkolových uskupení a podílí se na plnění úkolů vyplývajících z politicko-vojenských ambicí ČR.

V souladu s právními předpisy ČR a interními odbornými předpisy a nařízeními se podílí na plnění úkolů vyplývajících z vojenského i nevojenského ohrožení území ČR i mimo něj.

22. zVrL je určena k poskytování přímé letecké podpory a zabezpečení činnosti jednotek pozemních sil, provádění vzdušné přepravy, aeromobilních operací, vizuálního průzkumu, plnění úkolů CASEVAC. Může působit v rámci humanitárních a záchranných operací.

 

ÚKOLY 22. zVrL:

 • realizuje úkoly leteckého výcviku na provozovaných typech vrtulníků a jeho všestranné zabezpečení
 • zabezpečuje přípravu a výcvik předsunutých leteckých návodčích (Joint Terminal Attack Controller, JTAC)
 • generuje síly a prostředky pro nasazení v úkolových uskupeních na území ČR a v zahraničních operacích a podílí se na jejich přípravě a výcviku
 • zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru v rámci Národního posilového systému (NaPoSy), službu LPZS a plní úkoly ve prospěch Integrovaného záchranného systému ČR
 • poskytuje podporu hostitelské země „HOST NATION SUPPORT“ (HNS) prvkům AČR a NATO
 • zajišťuje účast sil a prostředků útvaru na cvičeních v ČR a v zahraničí
 • podílí se na zajištění bezpečnosti letů, zabezpečuje inženýrsko-leteckou službu pro vrtulníkovou leteckou techniku
 •  plní úkoly údržby a oprav letecké, pozemní a zabezpečovací techniky
 • zabezpečuje bojovou a mobilizační pohotovost útvaru
 • udržuje a rozvíjí vnější vztahy s veřejností v místě dislokace útvaru, organizuje exkurze a účast na akcích na veřejnosti
 • zajišťuje biologickou ochranu letiště