226. letka logistiky

226. letka logistiky je základním výkonným prvkem velitele 22.základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou pro organizaci, řízení a realizaci logistické podpory činností základny s cílem vytvořit potřebné podmínky pro plnění úkolů leteckého výcviku, zabezpečení VTM, opravy a údržby pozemní techniky a pro všestranné zabezpečení služeb leteckého a technického personálu. Je začleněn mezi jednotky zabezpečení.

Působnost 226. letky logistické podpory v rámci 22.základny vrtulníkového letectva je vymezena zabezpečením plnění úkolů v těchto oblastech:

  • logistická podpora letového provozu přistavením technických prostředků potřebných pro přípravu vzletu letounů a doplňováním PHM,
  • příprava, údržba a opravy letištních ploch a letištních zařízení,
  • nabíjení a údržba akumulátorů,
  • pyrotechnická činnost,
  • opravy a údržba kolové a speciální techniky,
  • příprava a výdej stravy,
  • přeprava osob a materiálu vojenskou automobilní a železniční dopravou dle přepravních a zásobovacích požadavků,
  • skladování, ošetřování a doplňování VTM v rámci skladového hospodářství u 22. zVrL,
  • kontrolní systém jakosti přijímaných skladovaných a distribuovaných PHM.