Znaky team Duha

Akrobatické létání má v Náměšti nad Oslavou svoji tradici sahající několik desetiletí nazpět. Mnozí mají dosud v paměti „Smažilovu akrobatickou skupinu“ létající na letounech Su-7, která ukončila svoji činnost v osmdesátých letech. Na počátku devadesátých let začínají na tuto tradici navazovat piloti 20. sbolp. První nácviky slétanosti, opět ve formaci „box“, se uskutečnily na letounech Su-22 ve druhé polovině roku 1991. Byla to nelehká a náročná práce – nácviky probíhaly při plnění běžného leteckého výcviku, chyběly zkušenosti v akrobatickém skupinovém létání. Bývalý člen „Smažilovy skupiny“ pplk. Linhart byl i v prvopočátku nápomocen.

Přes všechny problémy se skupině ve složení mjr. Wachtl, mjr. Kovář, kpt. Šimko, kpt. Ferko podařilo nacvičit základní sestavu, určenou pro vystupování na veřejnosti. Poprvé se s ní skupina DUHA představila během Dne otevřených dveří na letišti v Náměšti nad Oslavou v roce 1992.

Práce skupiny v následujícím roce byla negativně poznamenána důsledky rozdělení republiky – odchodem kpt. Šimka na Slovensko, mjr. Wachtla do zálohy a zákazem dalších nácviků skupinové slétanosti v „boxu“. Výcvik skupiny byl opět povolen až počátkem roku 1994. Skupina nastoupila v novém složení pplk. Kankia, mjr. Kovář, mjr. Vévoda, mjr. Ferko a v průběhu roku byla změněna i koncepce vystupování. Do předváděcí sestavy byl začleněn pátý, sólový člen skupiny, plk. Císař. Ten spolu s mjr. Ferkem koncem roku aktivní činnost ve skupině ukončil a skupina byla doplněna o nové piloty mjr. Kubinu, mjr. Horáka a mjr. Zeithamla. V tomto složení začíná DUHA intenzívně trénovat. Předváděcí sestava byla obohacena novými akrobatickými prvky: výkrutem v „boxu“ a vstřícnou akrobacií, později vstřícnými výkruty ve dvojicích souběžně s vystoupením sólového letounu.

Po prvním vystoupení DUHY na veřejnosti s mezinárodní účastí na leteckém dnu CIAF 1995 přichází řada pozvání na letecké dny do zahraničí. A tak v červenci roku 1995 DUHA odlétá na své první vystoupení do zahraničí na leteckou základnu Fairford v Anglii, kde získává první uznání odborné letecké veřejnosti. Ještě před odletem na základnu Fairford musela být část zahraničních pozvání odmítnuta. Až do ukončení své činnosti se DUHA představila na řadě leteckých dnů na domácí půdě, ale i v zahraničí, a to v plné sestavě, trojice, či sólo výstup.

Naposledy se skupina Duha předvedla divákům 7. srpna 1997 během vystoupení na letišti v Náměšti. Setkali se v ní lidé, pro které jejich práce není jenom každodenní povinnost, ale kusem života, a kteří svou práci nejenom milují, ale chtějí v ní dokázat i něco víc.

Fotogalerie skupiny Duha