225. letka bojové podpory

225. letka bojového zabezpečení je určena k realizaci úkolů bojového zabezpečení 22.zVrL a k podpoře národních nebo aliančních sil určenými prostředky. Ve své struktuře sdružuje bojové a zabezpečující jednotky základny. Ty vytváří nezbytné organizační a materiální zázemí pro činnost různorodých prvků, které se přímo podílejí jak na zabezpečení národních i aliančních operací, tak na zabezpečení chodu základny.

Zabezpečuje:

  • přípravu a výcvik předsunutých leteckých návodčích (JTAC),
  • požární ochranu leteckého provozu a likvidaci provozních havárií,
  • ornitologickou ochranu letiště,
  • přípravu a výcvik k obraně letiště a k ochraně sil v operacích (FP),
  • dozorčí a strážní službu útvaru.