225. letka bojové podpory

225. letka bojového zabezpečení je určena k realizaci úkolů bojového zabezpečení 22.zVrL a k podpoře národních nebo aliančních sil určenými prostředky. Má následující schopnosti:

 • poskytovat předsunuté letecké návodčí (JTAC) manévrovým pozemním jednotkám vlastních nebo koaličních sil,
 • poskytovat důstojníka pro koordinaci palby (FSCO) útvarům pozemních sil,
 • podílet se na zabezpečení letového provozu silami LHJ a SBiOL,
 • v krizových situacích provádět součinnost se složkami IZS,
 • plnit úkoly dozorčí a strážní služby, ochrany a obrany letiště silami roty ochrany a roty operátorů PCO,
 • vyčleňovat síly na podporu národních a mezinárodních operací (až 8x skupina FAC, 4x řidič, 1x strážní družstvo, 1x družstvo hasičů s cisternou, 1x specialista chbpz).

Zabezpečuje:

 • přípravu a výcvik předsunutých leteckých návodčích (JTAC),
 • požární ochranu leteckého provozu a likvidaci provozních havárií,
 • ornitologickou ochranu letiště,
 • přípravu a výcvik k obraně letiště a k ochraně sil v operacích (FP),
 • dozorčí a strážní službu útvaru.

Podílí na:

 • koordinaci zahraničních aktivit výcviku a přípravy,
 • aplikaci národních i mezinárodních standardů a využití zkušeností v přípravě  a výcviku,
 • na akvizičním procesu k vybavení jednotek materiálem a výzbrojí nutnou k plnění jejich úkolů.

Jednotky 225.lbp:

 1. Jednotka předsunutých leteckých návodčích (JTAC)
 2. Rota ochrany
 3. Letištní hasičská jednotka
 4. Stanice biologické ochrany letiště