Civilní lety na letiště LKNA

Civilní lety na letiště LKNA

Civilní lety podléhají schválení na základě předložené žádosti, kterou najdete v příloze. Tento vyplněný formulář prosím  zašlete na:
fax: 00420973438400
email: mtwr.lkna@army.cz

Chtěli bychom Vás upozornit, že lety jsou zpoplatněny dle vojenského AIP. Dále je nutné vždy podat letový plán před využitím vojenského letiště LKNA.

V příloze najdete základní údaje o letišti, které nemusí být platné. Pro aktuální informace o letišti kontaktujte mtwr.lkna@army.cz

Dokumenty ke stažení:
Aerodrome chart
AIP LKNA
Charges
MRVA
Request form


Civilian flights at the airport LKNA

Civilian flights have to be approved by the submitted application which can be found  in the annex. This filled form should be send to:
fax: 00420973438400
email: mtwr.lkna@army.cz

We would like to inform you that civilian flights are charged acording to the Military AIP. It is also necessary to fill the flight plan whenever you would like to use this airport.

Caution!
The basic information  about the airport in annex on this websites  may not be current. For actuall information contact mtwr.lkna@army.cz

Přílohy ke stažení