Součinnostní výcvik s VHJ

Součinnostní výcvik s VHJ – nácvik nouzového opuštění posádky z letadla

V rámci speciální přípravy leteckého personálu jsou organizována ve spolupráci s vojenskými hasiči pravidelná školení se zaměřením na praktické procvičení metodiky a postupů při vyproštění osádky v případě letecké nehody. Práce vojenských hasičů na leteckých základnách je zaměřena především na likvidaci požáru letecké techniky při nouzovém přistání nebo letecké nehodě, vyproštění posádky a cestujících a na jinou manipulaci s leteckou technikou tak, aby byla zajištěna bezpečnost letového provozu. Z tohoto důvodu se vojenští hasiči a letecká osádka teoreticky i prakticky školí na situace, ve kterých jde o život.

Příslušníci jednotky v součinnosti s posádkou upřesňují rozmístění jednotlivých agregátů v letadle, způsob možných přístupů k osádce, upřesnění míst, kde lze provést nouzový vstup do vrtulníku a letounu a soubor protipožárních opatření. V praktické části se provádí cvičné vyproštění pilotů z pilotní kabiny spojené s poskytnutím první pomoci. Při letecké nehodě nelze nikdy dopředu předpokládat polohu vrtulníku a letounu po nehodě ani rozsah jejich poškození či případná zranění osob. Proto je nezbytné při výcviku vojenských hasičů a leteckého personálu simulovat nejrůznější situace, které mohou nastat, a stanovit taktické postupy pro jejich zvládnutí. Pravidelná odborná a praktická školení mají za cíl pomoci příslušníkům VHJ osvojit si trvale úkony při provádění záchrany osob z havarovaného letadla.

Praktický nácvik vyproštění osádky z vrtulníku Mi-24Život pilota je na prvním místě

Fotogalerie