223. letka oprav letecké techniky

223. letka oprav letecké techniky je opravárenským zařízením 22. základny vrtulníkového letectva, která zajišťuje provozuschopnost letecké techniky. Je přímo podřízená veliteli 22. křídla. 

Odpovídá za:

  • obnovu technického resursu a opravy letecké techniky
  • kontroly letadel, leteckých motorů, agregátů a dalších zařízení vizuální kontrolou
    a defektoskopické kontroly ultrazvukovou, magnetickou, penetrační metodou a metodou vířivých proudů
  • vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti letecké techniky
  • organizace a plánování oprav letecké techniky

Podílí se na:

  • vyčlenění sil a prostředků při vyhlášení signálu „ZÁCHRANA“
  • zabezpečení mezinárodních cvičení
  • zabezpečení zahraničních misí
  • prezentaci AČR na veřejnosti