MOUNTAIN FLIGHT

Mezinárodní cvičení vrtulníkového letectva je zaměřeno na přípravu posádek do zahraniční operace ISAF na území Afghánistánu pro působení v poradním týmu, Air Mentoring Team, pro výcvik pilotáže. Úkolem českých instruktorů je zabezpečit pomoc při leteckém výcviku. Instruktorská činnost obsahuje jak teoretickou část (výuka aerodynamiky, meteorologie, radiová korespondence, nouzové postupy a podobně), tak i praktický letecký výcvik (technika pilotáže, nouzové postupy, navigační lety, ostré střelby).

Cíl cvičení:

  • zdokonalení schopností a dovedností příslušníků vrtulníkových letek (např. naučit piloty v nepříznivých podmínkách spočítat si vzletovou hmotnost stroje v určité výšce, která úzce souvisí s výkonem vrtulníku)
  • výběr vhodných ploch pro přistání

Další články: