Stanice biologické ochrany - SBioL

Stanice biologické ochrany - SBioL

Stanice biologické ochrany existuje na letecké základně Sedlec, Vícenice u Náměště n/Osl. od roku 2007 a splňuje všechny evropské normy pro chov a používání loveckých dravců a provádění biologické ochrany. Její součástí jsou tři kotce pro psy, dvanáct voliér, dvě karanténní voliéry, tři pelichací voliéry, jedná průletová voliéra a správní budova. Úkolem Stanice biologické ochrany letiště je plašit ptáky na letišti a v letištním prostoru, cvičit lovecké dravce a služební psy, vést ekologicko-ornitologický průzkum, prosazovat a kontrolovat dodržování ekologických opatření, která minimalizují výskyt ptáků na letišti a v letištním prostoru. Při provádění biologické ochrany se na zdejším letišti soustřeďujeme především na preventivní opatření. Pracovníci Sbol úzce spolupracují s 226. letkou logistické podpory, která zabezpečuje pravidelné sečení travnatých ploch. Úkolem biologické ochrany je také varovat osádky před nebezpečnými výškami a prostory, kde je srážka s ptáky reálná. Plašení pomocí loveckých dravců funguje tam, kde ostatní prostředky přestávají být účinné. Různé dělobuchy, akustická děla, reproduktory s nahrávkami varovných ptačích signálů nebo sofistikované laserové automatické blikače jsou také velmi efektivní, ale během krátké doby přestávají být účinné, neboť je ptáci odhalí a již na ně příliš nereagují. K biologické ochraně se používají převážně sokolovití dravci.