Symbolika

       Znak 22.zVrL

Znak znázorňuje moravskou orlici s korunkou na červeno-bílé šachovnici. Orlici ve svých znacích používalo za první republiky také čs. vojenské letectvo.

Bojový prapor útvaru

Bojový prapor je symbolem vojenské cti a statečnosti. Připomíná každému vojákovi povinnost sloužit vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení. Prezident republiky Václav Klaus propůjčil 22. základně letectva bojovou zástavu u příležitosti oslav 65. výročí ukončení druhé světové války. K předání došlo dne 8. května 2010 na Vítkově. 

Popis praporu:
Na předepsaném rozměru praporu je na podkladě středně modré barvy umístěn znak útvaru.
Z levé strany znaku je na praporu umístěn znak města Náměšť nad Oslavou a z pravé strany znaku je umístěn lipový lístek. Druhá strana bojového praporu je vždy stejná – velký státní znak České republiky.

 

Zástava

 

Na stuze se uvádí historický čestný název a, na případných dalších, hesla či věnování od obcí nebo organizací. Bojový prapor 22. zVrL je dekorován šesti stuhami:

  • Stuha nesoucí čestný název útvaru Biskajská
  • „Za rozvíjení tradic 311. Sqdn.“
  • „Věnuje Kraj Vysočina“
  • „K 60. výročí vzniku letecké základny“
  • „Vzdušné síly Armády České republiky“
  • „Pamětní stuha – návštěva Kraje Vysočina 2015 – prezident republiky Miloš Zeman“