Jan Kubiš

Plukovník in memoriam Jan Kubiš

* 24. června 1913 Dolní Vilémovice

† 18. června 1942 Praha

Za hrdinství prokázané v boji proti nepříteli obdržel Jan Kubiš mnoho vyznamenání, většinu z nich obdržel in memoriam:
3 x Československý válečný kříž (1940, 1942, 1944)
Francouzský válečný kříž (Croix de Guerre 1940)
Československá vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB, Certificate of the KINGs Commendation
Zlatá hvězda čs. vojenského řádu Za svobodu
Československý vojenský řád bílého lva Za vítězství I. stupně
Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy.

Operace „Anthropoid“ – atentát na Reinharda Heydricha
Plukovník in memoriam Jan Kubiš byl jedním ze členů skupiny Anthropoid, která 27. května 1942 provedla atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Krátce po půl jedenácté vrhl Jan Kubiš po selhání Gabčíkova samopalu na protektorův automobil granát, který Hendricha těžce zranil. Oběma hlavním aktérům se v nastalém zmatku podařilo z místa atentátu uniknout. Spolu se svými druhy Gabčíkem, Opálkou, Hrubým, Bublíkem, Valčíkem a Švarcem Kubiš šťastně přestál i mohutnou policejní razii těsně po atentátu. V příštích dnech jim jejich přátelé z odboje našli nový úkryt – kryptu pod pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Zde však byli za přispění zrádce z vlastních řad vypátráni. 18. června 1942 v časných ranních hodinách obklíčily chrám stovky ozbrojených mužů z oddílů SS a gestapa. V nerovném boji byl Jan Kubiš smrtelně zraněn výbuchem granátu na kostelním kůru a zemřel při převozu do nemocnice. Smrtí Jana Kubiše a jeho identifikací zrádcem Čurdou začalo drama pro Dolní Vilémovice. Zatímco v Praze byli zatýkáni lidé pro schvalování atentátu a pro pomoc parašutistům, v Dolních Vilémovicích se fašisté mstili na nevinných lidech, z nichž většina ani nevěděla, že Jan Kubiš je zpět v Protektorátu. Začalo velmi smutné období, kdy gestapo postupně odváželo členy Kubišovy rodiny. Nejprve jeho nebližší příbuzné, později i příbuzné vzdálenější. Celkem 37 zatčených bylo odvezeno do terezínské věznice. Po dvou měsících byli vzdálenější příbuzní, nevlastní matka a nevlastní sourozenci  propuštěni, ale deset nejbližších příbuzných bylo odvezeno do koncentračního tábora Mauthausen a tam 24. 10. 1942 popraveno.

Poznámka:
Skupina Anthropoid byla vysazena spolu se skupinami Silver A a Silver B v noci z 28. na 29. prosince 1941 u Nehvizd, asi 20 km východně od Prahy. Parašutisté měli falešné doklady, Kubiš měl doklady na jméno Otto Strnad. S pomocí sokolské odbojové organizace se parašutisté dostali do Prahy, kde našli úkryt v bytech příslušníků odboje a setkali se s členy dalších skupin.

Další články:
Muži, kteří si zvolili boj ve stínu
Uctění památky Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích 16.6.2012

Životopis:
Jan KUBIŠ

Přílohy ke stažení