Dne 27. března 1957 udělil prezident republiky 20. stíhacímu leteckému pluku bojovou zástavu. Velitel pluku mjr. Lindovský převzal zástavu z rukou gen. Blahníka, náčelníka týlu letectva a protivzdušné obrany státu (PVOS), za přítomnosti velitele 6. letecké divize plk. Grznára.