Řízení letového provozu

Řízení letového provozu

Letištní stanoviště letových provozních služeb (LS LPS) poskytuje letové provozní služby pro všechny uživatele vzdušného prostoru ve stanoveném sektoru zodpovědnosti a zajišťuje a uplatňuje postupy řízení v souladu s normami ICAO


Stavba nové věže (TWR) začala v roce 1996, řízení letového provozu bez přerušení bylo zahájeno 1. dubna 1997. Stanoviště je plně schopno spolupracovat s vojenskými a civilními stanovišti v přiděleném sektoru zodpovědnosti podle norem ICAO, Eurocontrol a NATO.

Stanoviště LS LPS zahrnuje tato pracoviště :

- Řídící letového provozu- Asistent přípravy dat- Radarový řídící- Koordinační pracoviště- Radarový řídící konečného přiblížení- Technický sál- Systémový inženýr- Dozorčí radiotechnického zabezpečení (RTZ)- Meteorolog- Synoptik- Letecká informační služba

Fotogalerie