Kurz přežití

Kurz v přežití

Tento speciální vojenský výcvik určený pro létající personál trvá jeden týden a je organizovaný dvakrát do roka jak v letním, tak zimním období. Osnova výcviku v přežití je zaměřena na zvládání nebezpečných situací, do kterých se může posádka letounu či vrtulníku v nouzové situaci dostat. Vojáci se v rámci výcviku zdokonalují v náročných oblastech jako je pohyb a orientace v neznámém terénu včetně přespání ve volné přírodě, budování přístřešků a úkrytů v různých klimatických podmínkách, zásady rozdělování a udržování ohně, zdroje potravy, způsoby jejího získávání a přípravy, zásady přesunu v různých klimatických podmínkách, přeprava raněného a základy poskytování první pomoci, zvyšování tělesné zátěže k hraničním limitům výkonnosti, přesuny na ledu a sněhu, sjezdové a běžecké lyžování.