22. základna vrtulníkového letectva Biskajská má nového velitele

novy_velitel_prebral_bojovy_prapor_utvaru.jpg
  • 1.11.2018
  • Stepanka Trileta

Poslední říjnový den se na 22. základně vrtulníkového letectva Biskajská u Náměště nad Oslavou uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti stého výročí vzniku samostatného československého státu a předání funkce velitele útvaru. Dosavadního velitele plukovníka gšt. Petra Čepelku ve funkci od 1. listopadu 2018 vystřídá plukovník gšt. Miroslav Svoboda, který doposud zastával funkci zástupce velitele útvaru.

Mezi pozvanými hosty nechyběl velitel Vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Petr Hromek, jeho zástupce brigádní generál Petr Lanči, rektor Univerzity obrany Brno brigádní generál Bohuslav Přikryl či velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Radek Hasala. Za Kraj Vysočina se slavnostního nástupu zúčastnili náměstci hejtmana Pavel Franěk a Vladimír Novotný. Region zastupoval starosta města Náměšť nad Oslavou Vladimír Měrka a starostka města Hrotovice Hana Škodová. Pozvání rovněž přijali zástupci Integrovaného záchranného systému České republiky.

Slavnostní dopoledne na vrtulníkové základně bylo zahájeno průletem trojice vrtulníků. Na úvod slavnostního nástupu byl vyhlášen Rozkaz ministra obrany ke Dni vzniku samostatného československého státu, poté následoval samotný ceremoniál předání funkce velitele útvaru, během kterého byl předán bojový prapor 22. základny vrtulníkového letectva do rukou nového velitele plukovníka Miroslava Svobody. Velitel Vzdušných sil generálmajor Petr Hromek ve svém projevu poděkoval plukovníku Petru Čepelkovi za vše, co během svého působení v Náměšti nad Oslavou dokázal zrealizovat. Rovněž poděkoval příslušníkům základny za profesionální plnění úkolů. Novému veliteli popřál mnoho sil ve své nové funkci. Odcházející velitel plukovník Čepelka poděkoval všem příslušníkům vrtulníkové základny za práci a podporu. „Když jsem před necelými třemi lety přebíral funkci velitele, poukázal jsem na to, že být profesionálním vojákem je poslání. Dnes to mohu jen zopakovat, věnujte se mu s plným nasazením, ale nikdy nezapomínejte na rodinu a své blízké. Ti byli u toho, když jste do armády vstupovali a budou i u toho, až se vrátíte zpět do svého civilního života. Děkuji Vám za práci a za Vaši podporu. Nikdy na Vás nezapomenu.“ Nový velitel plukovník Miroslav Svoboda připomněl své dlouholeté působení na letecké základně v Náměšti, velením byl pověřen již v minulosti. „Velmi pozorně jsem poslouchal rozkaz pana ministra ke stému výročí založení naší republiky a připojuji se k jeho slovům. Byla to právě armáda, která nový stát formovala. Pod velením plukovníka Čepelky jsem zažil jedno z nejhezčích období své vojenské kariéry, povedla se řada významných projektů, na které by chtěl navázat. Velice si vážím podpory a nadstandardní spolupráce s Krajem Vysočina a s regionem Náměšťsko.“

Ve druhé části byla předána řada ocenění. Pamětní medaili hejtmana Kraje Vysočina za spolupráci a šíření dobrého jména Kraje si za 22. základnu vrtulníkového letectva z rukou zástupců Kraje Vysočina převzali plukovník gšt. Petr Čepelka, plukovník gšt. Miroslav Svoboda a plukovník gšt. Alois Matýzka. U příležitosti stého výročí vzniku československé republiky předal Pamětní odznak 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská rodákovi obce Budkov na Třebíčsku panu Svatopluku Jakšovi za zachování historických materiálů o budkovských legionářích bojujících na ruské frontě. Společně se svým otcem se této činnosti, i přes hrozbu ztráty vlastního života, věnuje dodnes. „Nesmírně mě těší, že pamatujete také na lidi z naší obce a není Vám lhostejná péče některých lidí o materiály, které dokladují tradici naší armády, hrdinství našich předků a naši historii. Je nesmírně důležité ocenit jejich práci včas, aby mohli předat zachovalé materiály mladší generaci.“ Zdůraznil ve svém projevu budkovský starosta Jiří Záškoda. Slavnostní nástup byl zakončen slavnostní m pochodem nastoupených jednotek.

Fotogalerie