22. základna vrtulníkového letectva Biskajská má nového velitele

prapor.jpg
  • 1.7.2019
  • Stepanka Trileta

V pondělí 1. července 2019 se na 22. základně vrtulníkového letectva Biskajská konal slavnostní nástup u příležitosti Dne Ozbrojených sil České republiky a zároveň se velení ujal nový velitel. Bojový prapor z rukou velitele Vzdušných sil AČR generálmajora Petra Hromka symbolicky převzal plukovník gšt. Rudolf Straka, který ve funkci vystřídal dosavadního velitele plukovníka gšt. Miroslava Svobodu. Ten byl od listopadu minulého roku pověřen velením základny.

Slavnostní odpoledne na vrtulníkové základně bylo zahájeno symbolickým průletem dvojice vrtulníků. Na úvod slavnostního nástupu byl vyhlášen Rozkaz ministra obrany ke Dni ozbrojených sil a byl vybraným příslušníkům předán Pamětní odznak 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská. Poté následoval samotný ceremoniál předání funkce velitele útvaru předáním bojového praporu útvaru. Generál Hromek při této příležitosti mimo jiné zmínil: „Plukovník Straka je dlouholetý důstojník s bohatou praxí ve velitelských funkcích. Je to velmi zkušený člověk, který plnil úkoly v zahraničních misích a rovněž ve strukturách NATO. Chtěl bych mu popřát mnoho sil a mnoho pracovních úspěchů ve funkci velitele 22. základny vrtulníkového letectva. Plukovníkovi Svobodovi děkuji za velmi dobrou práci, kterou odvedl ve své dosavadní funkci.“

Odcházející velitel plukovník Miroslav Svoboda poděkoval všem příslušníkům základny za odvedenou práci a za podporu a  popřál plukovníku Strakovi mnoho štěstí. Rovněž nový velitel poděkoval za plnění úkolů a připomněl, že je nutné nezapomínat na již neexistující útvary, které byly našimi vzory a na jejichž práci a tradice nyní navazujeme my.

Kromě zástupců Armády České republiky se slavnostního nástupu účastnil napřklad hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, senátorka Hana Žáková a také starostové okolních měst a obcí. Mezi hosty byli také zástupci Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.

foto: Luboš Pavlíček

Fotogalerie