Aktivní zálohy prochází náročným výcvikem pod vedením zkušených instruktorů

2.jpg
  • 12.4.2019
  • Stepanka Trileta

Ve dnech 7. až 14. dubna 2019 probíhá na 22. základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou komplexní výcvik příslušníků aktivní zálohy vzdušných sil AČR. Během výcviku si záložníci osvojují teoretické poznatky získané ve vševojskových a odborných přípravách a uvádí je do praxe. Kromě střeleb z útočné pušky Bren CZ 805 a pistole CZ 75 SP-01 Phantom na tunelové střelnici si vyzkouší střelby pod otevřeným nebem z pistole vz. 82 a samopalu vz. 58. Odborná příprava rovněž zahrnuje komplexní výcvik v terénu.

Na letišti v Náměšti se společně sešli příslušníci aktivní zálohy z 22. základny vrtulníkového letectva a z protiletadlového pluku ze Strakonic. Novinkou letošního roku je zapojení příslušníků aktivní zálohy do běžného chodu základny. Jde například o přípravu a výdej stravy či řízení vojenských vozidel různého typu.

Komplexní výcvik aktivní zálohy vzdušných sil AČR podporují zkušení vojenští instruktoři z Náměště, Strakonic a Staré Boleslavi. Největší důraz je kladen na manipulaci s přidělenými zbraněmi, na kterou pak navazuje výcvik v taktické přípravě malých jednotek se zaměřením na ochranu letecké základny. Kromě střežení a ochrany letiště, nácviku procedur ochrany kontrolně propouštěcího místa, zdravotní a topografické přípravy mají jednotky AZ v rámci spojovací přípravy příležitost procvičit i reakci na možné incidenty. Díky tomu by měli být záložníci schopni podat standardizovaná hlášení, platná v rámci NATO.

Cvičení řídí a dozoruje podplukovník Tibor Cúth z Velitelství vzdušných sil, který uvedl: „Jednotky AZ prochází náročným výcvikem, který je zpestřen zkušenostmi instruktorů získaných v  zahraničních misích. Během výcviku na letecké základně a v jejím okolí provádí patrolování, prohlídky osob a procvičují techniky na kontrolně propouštěcím místě. Rovněž se během tohoto týdne seznamují s různými typy munice a nástražnými výbušnými systémy.“

Rota bojového zabezpečení AZ u 22. základny vrtulníkového letectva je z velké části naplněna. Dle slov velitele jednotky kapitána Martina Lojdy zbývá v současné době jen pár volných míst v různých odbornostech.  

Fotogalerie