Ani zkušený voják nemusí dosáhnout na střeleckou třídnost

Střelba na cíl
  • 18.12.2023
  • Jindřiška Budiková

Každá vojenská odbornost měla od 60. let minulého století své třídností odznaky rozdělené do čtyř kategorií – od nejnižší, třetí třídy, až po tu nejvyšší – třídu mistr. Oproti tomu první republika znala pouze tři kategorie. Po roce 1989 tyto odznaky, kromě pilotních a pro výsadkáře, zcela vymizely. V poslední dekádě byly opět zavedeny a staly se prestižní pro každého vojáka, který tento odznak získá.  V měsíci listopadu organizovala 225. letka bojové podpory zkoušku k získání třídnosti ,,Střelec 3. třídy“. 

Voják, který chce získat třídnost, musí splňovat základní podmínky, specifické podmínky a předpoklady a následně prokázat před zkušební komisí požadované teoretické znalosti a praktické dovednosti.  

,,Tuto zkoušku jako jednu z mála může podstoupit a usilovat o tuto třídnost každý voják napříč hodnostními sbory bez ohledu na svoji vojenskou odbornost. Je samozřejmé, že voják musí splňovat určené podmínky, ve kterých se přihlíží k dlouhodobému plnění služebních povinností a také dosahování výsledků z bojové přípravy. “ vysvětluje vrchní praporčík 225. lbp praporčík Pavel Sobotka, který byl zároveň předsedou komise.

Samotná zkouška byla složena ze tří části. V první části zkoušky absolvovali vojáci písemný test o dvaceti otázkách, který prověřil jejich teoretické znalosti ze střelecké přípravy, nauky o zbrani, takticko - technická data zbraní, povinnosti na střelnici apod. Úspěšní příslušníci dále pokračovali střelbou z útočné pušky BREN přes mechanická mířidla z různých pozic a na různé vzdálenosti. Poté následovala zkouška v prověření schopností rozebírání a skládání zbraní, popisu jejich částí, perfektní zvládnutí manipulace se zbraní, postupů při nabíjení, vybíjení a odstraňování závad. 

Nejlépe si vedli  četař Michal Brom, který nastřílel dvě stě sedmdesát bodů z tři sta možných a svobodník František Hroník, který měl jako jediný plný počet bodů z testu a předvedl precizní manipulaci se zbraní. Oba dva vojáci jsou příslušníky 1. roty ochrany 225. lbp. 

Na odznak specialisty ,, Střelec 3. třídy“ dosáhlo nakonec 11 vojáků.

Text: prap. Pavel Sobotka, kpt. Jindřiška Budiková

Foto: prap. Pavel Sobotka