Bezpečné přistání ve dne i v noci umožní nový moderní systém

Letištní dráha - Náměšť
  • 20.1.2022
  • Jindřiška Budiková

Česká vojenská letiště se dočkají nového systému, který zajistí spolehlivé a bezpečné přístrojové přiblížení letadel pro přistání. Nový systém korejské společnosti Mopiens nahradí zastaralé systémy výrobce Normarc, provozované už od roku 2000.  

Jedná se o pozemní radionavigační zařízení, které umožňuje letadlům bezpečné konečné přiblížení na přistání podle přístrojů ve dne a v noci, za normálních i ztížených povětrnostních podmínek, do takové vzdálenosti a výšky od vzletové a přistávací dráhy, kdy může pilot přiblížení bezpečně dokončit nebo přistávací manévr přerušit.

Nový přístrojový přistávací systém, který pomůže zvýšit bezpečnost letiště, se skládá ze dvou částí. Zařízení ILS (Instrument Landing System) vede letadlo po kurzové a sestupové dráze (ideální trajektorie přistání) a zařízení DME (Distance Measuring Equipment) doplňuje tuto navigační informaci o vzdálenost k bodu dosednutí. Systém musí zabezpečit přiblížení ke vzletové a přistávací dráze do vzdálenosti cca 800 metrů při výšce 60 metrů.

Instalace a zprovoznění vyžaduje pečlivou koordinaci s běžným provozem vrtulníkové základny, který může svým rozsahem narušit. Především stavebními pracemi, které zahrnují mimo jiné výměnu datových i napájecích soustav. „Již od března tohoto roku bude provoz letiště krátkodobě omezován z důvodů výkopových a zemních prací nutných pro uložení optických a napájecích kabelů v okolí dráhy. Nicméně vzlety a přistání vrtulníků nebudou v průběhu prací nikterak ztíženy, protože tyto stroje nejsou fixovány na pevnou dráhu a mohou startovat v podstatě odkudkoliv,“ uvedl náčelník oddělení radionavigačních služeb major Jiří Doležal.

Součástí smlouvy je rovněž nově pořizovaná kontrolní měřící technika a náhradní díly pro servisní práce pro každé letiště. Nově pořizované systémy pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME od korejské společnosti Mopiens představují kvalitní náhradu za dosluhující systém a přinesou spolehlivé poskytování radionavigačních služeb na všech vojenských letištích AČR pro následující roky. Prvního dodaného kusu systému typu Mopiens série 500 CAT I se dočká letiště Náměšť, kde bude systém instalován v polovině roku 2022.

Fotogalerie