Branný den v Jaroměřicích nad Rokytnou

7_masky.jpg
  • 10.4.2019
  • Monika Sochová

Dnešní den se příslušníci naší základny podíleli na zabezpečení branného dne základní školy Otakara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Ráno se celá škola sešla na hřišti, kde ředitel školy seznámil žáky s plánem branného dne. Děti obcházely na hřišti jednotlivá stanoviště. Čekala je zdravověda, chemická příprava, hod granátem, výstroj leteckých návodčích
a nakonec práce psovodů.

Letečtí návodčí seznámili děti s výstrojí, výzbrojí, kterou používají při výkonu svého povolání. Kluci i holky si mohli vyzkoušet přilbu, vestu a největší úspěch měla vysílačka. „Jsem rád, že je tady vysílačka a mohl jsem si
s kamarádem přes ní povídat, byla to legrace,“ uvedla žák třetího ročníku.

Na stanovišti chemické přípravy si žáci vyzkoušeli nasazování ochranných masek a chemických obleků. Hod granátem měl velký úspěch, děti si navzájem fandily a povzbuzovaly se. Velký potlesk sklidili psovodi se svými psy při ukázce poslušnosti a zneškodnění pachatele. I přes chladné počasí se děti na každém stanovišti aktivně zapojily.

Fotogalerie