Cvičení Ample Strike má svou tradici - význam názvu a znaku cvičení

znak_18.png
  • 13.7.2018
  • Stepanka Trileta

Vybrat cvičení výstižný název a posléze ztvárnit také jeho symboliku prostřednictvím znaku není vždy jednoduchá záležitost. Název cvičení i jeho znak mají svůj význam. Cvičení Ample Strike se poprvé uskutečnilo na letecké základně v Náměšti v roce 2014 a  tematicky navazovalo na alianční cvičení Flying Rhino a Ramstein Rover, která se zde od roku 2003 konala.

Cílem cvičení Ample Strike je sladit činnost pilotů taktického letectva a předsunutých leteckých návodčí během pozemních operací. Vzhledem k tomu, že se jedná o cvičení národní, s mezinárodní účastí aliančních partnerů, původní záměr pokračovat v názvosloví a použít výraz „Rover“ například ve spojení „Common Rover“, nebylo možné.

Zvolený název Ample Strike byl inspirován podobně tematicky zaměřenými cvičeními, která jsou pořádána například ve Slovinsku pod názvem „Adriatic Strike“ nebo v Kanadě „Maple Strike“. Český ekvivalent „Ample Strike“ byl schválen závěrečným rozhodnutím řídícího štábu cvičení a zní „Vydatný úder“.

Znak letošního cvičení Ample Strike 2018 vychází ve své podobě ze starších znaků pro předcházející cvičení Ample Strike. Někdy vznikají mylné domněnky, že dravec na znaku představuje amerického orla bělohlavého, ale není tomu tak. Znaku dominuje zobrazení orla mořského, který hnízdí na rybnících v okolí Studence (okres Třebíč). Orel mořský, kterého je možno spatřit i nad letištěm Náměšť nad Oslavou, jako dravý pták symbolizuje vydatný, rozhodný a masivní útok. Zelené okruží představuje tvar záměrného kříže a odkazuje tak na bojové letouny i na vybavení leteckých předsunutých návodčí (Forward Air Controller, FAC) a pozemních zbraňových systémů.

Znak je tvořen kruhovým terčem o průměru cca 8 cm. Na středu znaku se na černém poli nachází z čelního pohledu zobrazený stříbrný orel mořský. Nad orlem je zelený nápis 2018. Při okraji v ploše umístěno zelené okruží se čtyřmi rozmístěnými výstupky, které přesahují kruhový obvod znaku. V ploše při vnitřním okraji zeleného okruží opis. Horní stříbrný opis: CZECH REPUBLIC, spodní AMPLE STRIKE.

Vyobrazení znaku bylo navrženo příslušníky 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti  a znak posléze schválila Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu a má za povinnost prozkoumat navrhované znaky ze všech možných hledisek (heraldická pravidla, návaznost na československou historii, nepodobnost již používaného nebo použitého znaku, výstižnost a jednoduchost).

Fotogalerie