Integrace informačních systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil

img_6774.jpg
  • 15.9.2021
  • Jindřiška Budiková

Mobilní operační středisko letky DSQOC (Deployable Squadron Operation Centre) je místem velení vrtulníkové letky v operacích. Naposledy bylo operačně nasazeno v Afghánistánu na předsunuté základně Sharana v roce 2011. Letos se připravuje pro nasazení v operaci enhanced Air Policing v Litvě.

DSQOC v současnosti tvoří jeden z nejmodernějších komplexů tohoto typu v rámci NATO. Využívá se při zasazení letky na operační (polní) letiště mimo mateřskou leteckou základnu. Vzhledem k  úkolům plněným ve prospěch jednotek pozemních či speciálních sil je klíčová schopnost propojit informační systém DSQOCu (ISVŘ VzS) s informačními systémy podporovaných jednotek.

Výhodou celé sestavy je schopnost rozvinout operační středisko kdekoli ve světě. „Plné rozvinutí trvá 1 až 3 dny v závislosti na konfiguraci technologií,“ upřesnil časovou náročnost výstavby major Marian Mašek, náčelník oddělení komunikačních a informačních systému 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Vzájemné propojení DSQOCu s informačním systém pozemních sil (OTS PozS) se v těchto dnech chvíli testuje v rámci cvičení ODOLNÉ ČESKO, jehož součástí jsou i mezinárodní letecké cvičení AMPLE STRIKE v Náměšti nad Oslavou a cvičení pozemních sil CZECH LION na Libavé. Vojáci mají za úkol bránit společné území proti simulovanému nepříteli. „Hlavní myšlenkou propojení je vzájemná výměna informací, podpora rozhodovacího procesu velitele 7. mb a součinnost s přidělenými prostředky vzdušných sil. Nejčastěji jde o vydání a ujasnění úkolů a následné plánování a provedení přímé vzdušné podpory tzv. CAS (Close Air Support), evakuace raněných tzv. CASEVAC (Causaulty Evacuation), doprovody pozemních konvojů či operace na přepravu osob a materiálu pozemních jednotek,“ upřesnil možné využití prostředků VzS náčelník štábu plukovník Aleš Cápal.

Aby vše fungovalo, jak má, vyslala náměšťská základna na místo velení 7. mechanizované brigády styčného důstojníka letectva BALO (Brigade Air Liasion Officer) a leteckého návodčího JTAC (Joint Terminal Attack Controller), kteří radí pozemnímu veliteli při plánování, vyžadování a koordinaci úsilí letectva. Brigáda na oplátku vysílá styčného důstojníka pozemních jednotek GLO (Ground Liasion Officer) na místo velení DSQOC, který pomáhá veliteli vrtulníkové jednotky správně pochopit úkol a naplánovat vzdušnou podporu.

DSQOC se skládá z pěti ISO kontejnerů (operačního, technologického, dvou logistických a vstupního), dále z přechodového modulu a stanu. V operačním kontejneru se nachází pracoviště velitele směny, zástupce posádek vrtulníků, zpravodajce a operačního důstojníka. V technologickém kontejneru je vybavení, které obsluhuje technický personál: „Mají za úkol postarat se o datové sítě, pozemní i letecké spojení, podpůrné technologie, a to vše v utajeném provozu,“ popsal náplň práce techniků střediska major Mašek. Zároveň k propojení IS dodal, že: „Šlo o zdlouhavý proces provázený množstvím administrativy. Žádost o propojení včetně podrobných nákresů a schémat se prostřednictvím Agentury bezpečnosti informací předávali na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který posuzuje bezpečnost technického řešení.“

Veškeré získané zkušenosti s tímto komplexem budou mít posádky možnost využít při operačním nasazení, se kterým se počítá už koncem března příštího roku. DSQOC se totiž zúčastní zahraniční operace eAP (Enhanced Air Policing) v Litvě jako součást kontingentu čáslavských stíhaček JAS-39 Gripen.

Fotogalerie