Home page > Aktuality > Jak odmořit vrtulník? Nejdřív jde na řadu posádka, pak stroj

Jak odmořit vrtulník? Nejdřív jde na řadu posádka, pak stroj

Vrtulník proletěl zamořenou oblastí, došlo ke kontaminaci nebezpečnou chemickou látkou. Vnější části vrtulníku, osádka i náklad jsou v ohrožení. Jak v takové situaci postupovat? Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany (31.prcho) z Liberce cvičili s vojáky 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti.

Nejenom průlet kontaminovanou oblastí, ale i například chemický útok vedený na leteckou základnu či únik nebezpečné látky v průběhu přepravy vrtulníkem může vést k procesu „odmořování“. Dekontaminace je proces, při němž se odstraňují nebo zneškodňují toxické chemické látky, bojové biologické nebo radioaktivní látky. Vše musí být dokonale smyto z těl osob, výzbroje, výstroje, ale i letecké techniky. O potřebě dekontaminace rozhoduje vždy velitel letecké základny na základě zpravodajských informací.

Liberečtí chemici se nejprve důkladně seznámili s vrtulníkem Mi-24/35 a vybrali vhodný terén pro dekontaminaci, přičemž samotný výběr lokality podléhá přísným kritériím. Ideálně by se mělo jednat o zpevněný povrch s přístupem k vodnímu zdroji, s dostatečným odvodněním a vybudovanou komunikační sítí. Samotný prostor nesmí být kontaminovaný a nesmí být pod palbou a pozorováním nepřítele. Následně odmořovací jednotka rozvinula soupravu dekontaminace osob (SDO) a pracoviště dekontaminace letecké techniky.

Vše se řídí přísným pravidly. Po navedení vrtulníku na vyhrazené místo a provedení nejnutnějších úkonů personálem ILS (inženýrsko letecká služba) může započít vlastní činnost dekontaminační jednotky.  „Nejprve se musíme postarat o osádku letadla. Pilot je z vrtulníku buď vytažen, případně dle pokynů chemického personálu vystoupí sám. Poté jsou mu asistovaně nasazeny ochranné přezuvky a rukavice a je přepraven na místo dekontaminace. Zde je změřen rozsah jeho kontaminace přístrojem rychlé detekce GDA-P a je posouzen jeho zdravotní stav,“ popsala poručice Andrea Tuťálková, velitelka čety dekontaminace bojové techniky z Liberce.   

V případě zasažení pilota nebezpečnou látkou je pilot postupně zbaven oděvu a obuvi. Obličej je před jakýmkoliv plynem z ovzduší chráněn maskou OM-90, a to po celou dobu. Samotné odmoření se provádí ve sprchovacím stanu, kde si osoba smývá po dobu tří minut nanesenou směs z povrchu těla. Pokud je chemická kontrola negativní, je voják odeslán do oblékacího stanu. V opačném případě se celá procedura ve sprchovacím stanu opakuje.

Teprve po ošetření leteckého personálu je pomocí nástřiku odmořovací směsi provedena úplná dekontaminace vrtulníku jak zvnějšku, tak dle potřeby i zevnitř.

Mimo profesionální osádky vrtulníků a technického personálu, kteří procvičovaly celé postupy od bezpečného opuštění vrtulníku až po provedení kompletní speciální očisty osob, se do výcviku tentokrát plně zapojili i příslušníci čety chemické ochrany AZ (aktivní zálohy) 22. zVrl. „Pod vedením specialistů z 31. prcho měli během celého týdne možnost prohloubit své odborné teoretické vědomosti a získat neocenitelné praktické zkušenosti, které je výrazným způsobem posunuly v jejich odborné přípravě. I vzhledem k panujícímu horkému počasí, kdy cvičící trávili ve speciálních protichemických oblecích několik hodin denně, je třeba ocenit jejich zájem a nasazení, se kterým k výcviku přistoupili. Měli šanci učit se od těch nejlepších a té skutečně využili“, pochválil AZ plukovník Michal Vecheta, zástupce velitele základny.

Fotogalerie

Nahoru