Kasička Nadace pro transplantace kostní dřeně bude součástí cvičení DARK BLADE 2019

foto.dng_3_50.jpg
  • 21.5.2019
  • Zuzana Špačková

V pondělí 20. května to svým podpisem stvrdil řídící cvičení plukovník Miroslav Svoboda. Zájemci z řad zahraničních, ale i domácích cvičících, tak mohou přispět finanční  částkou Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti. Město Moravský Krumlov pravidelně organizuje akce, které nadaci pomáhají. „Žádný dar ani pomoc pro nás není malá a my si nesmírně vážíme, že můžeme s kasičkou stát na půdě letecké základny,“ uvedla v úvodu zástupkyně odboru sociálních věcí města Moravský Krumlov Marie Bartošková.

 „Příslušníci 22.vrtulníkové základny se s podobnými akcemi setkali při zahraničních cvičení, kde jsou dobročinné akce obdobného charakteru naprosto běžné. Proto jsem s potěšením vyhověl žádosti o umístění kasičky nadace v prostorách základny. Kasička bude umístěna na viditelném místě po celou dobu cvičení a já pevně věřím, že tuto akci podpoří nejen naši vojáci, ale přispějí též zahraniční účastníci cvičení. Zároveň nám všem přeji, abychom nikdy pomoc Nadace pro transplantace kostní dřeně nepotřebovali,“ řekl řídící cvičení plukovník Miroslav Svoboda.

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporuje také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispívá na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny.

„V minulosti se naši příslušníci účastnili podobné dobročinné akce formou projektu kabelkománie. Šlo o charitativní bazar kabelek, jehož výtěžek dosahoval částky bezmála čtyřiceti tisíc,“ dodal plukovník Svoboda.

Foto: Jan Hlaváč

Fotogalerie