Nad Boleticemi hřměly letouny a vrtulníky

Bitevní vrtulník Mi-24 při střelbě
  • 11.9.2020
  • Jindřiška Budiková

Letošní ročník cvičení Ample Strike 2020 se nenese pouze ve znamení blízké letecké podpory (CAS-Close Air Support), která je hlavním námětem cvičení. Pro zvýšení komplexnosti scénářů a přiblížení se reálnému nasazení byly zařazeny i tzv. smíšené vzdušné operace COMAO (Composite Air Operations). Cílem těchto operací je provázat a sladit schopnosti leteckých prostředků s prostředky pozemního vojska za účelem efektivního využití jejich palebné síly a mobility. Na úspěšném splnění takové operace se často výraznou měrou podílí letečtí návodčí, bez jejichž přispění by bylo takřka nemožné stanovený operační úkol uskutečnit. Letečtí návodčí při těchto operacích sehrávají roli prostředníka mezi prvky vzdušných sil a pozemními jednotkami.

Před samotným provedením operace COMAO probíhá plánovací proces, který někdy trvá i několik dní. Tohoto plánovacího procesu se účastní posádky letadel, letečtí návodčí, velitelé pozemních jednotek a další specialisté z různých oborů. Samotný plánovací proces má několik na sebe navazujících fází, které do sebe musí hladce zapadnout a zajistit bezproblémový průběh celé operace. Plánování spočívá v ujasnění si cílů, munice potřebné k jejich zničení, stanovení počtů letadel, pravidel pro použití zbraní, podmínek v oblasti zájmu (např. počasí, terén, překážky, možnosti protivníka) a v přípravě mapových podkladů. Na základě této analýzy je poté zvolen způsob provedení operace.

Klíčovou roli v tomto procesu hraje Mission Commander neboli velitel operace, který musí být koordinátorem mezi jednotlivými specialisty. Na základě vyhodnocených informací, které obdrží od členů svého plánovacího týmu, řídí celý plánovací proces a rozhoduje o způsobu sladění činností pozemní a letecké techniky, kterou má k dispozici. „V případě protichůdných požadavků je nucen hledat kompromisy a přijmout velitelské rozhodnutí “, vysvětlil velitel operace kapitán Stanislav V.

Jednou ze součástí operace COMAO byla aeromobilní operace, při které se využívá vrtulníků k přesunu pozemních vojsk. Rychlost a dosah vrtulníků umožňuje rychlé a flexibilní nasazení síly na bojišti. Dalšími součástmi operace bylo provádění CAS, urychlený zdravotnický odsun (CASEVAC), průzkumu a doprovodu vrtulníků stíhacími letouny. „Do každého ročníku se snažíme zařadit nové scénáře, které reagují na aktuální poznatky z vedení bojových operací. Úspěšná integrace úsilí letectva a pozemních jednotek je v soudobém boji klíčová“, zdůraznil ředitel cvičení plukovník Aleš Cápal.

To vše si v tomto týdnu prakticky natrénovali cvičící na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou a ve vojenském újezdu Boletice. Letouny L-159ALCA prováděly doprovod dvou vrtulníků Mi-171, které poté zasadily vojáky do prostoru Kovářovice, odkud vojáci provedli pěší přesun pod taktickým námětem do cílového prostoru. Aktuální informace o situaci v prostoru a poloze cílů získávali vojáci provádějící útok z bezpilotního prostředku Raven. Hlavním úkolem pozemní jednotky 71. mechanizovaného praporu Hranice bylo eliminovat skupinu povstalců, která neoprávněně obsadila tyto prostory. Přímou leteckou podporu v cílovém prostoru zahájili letouny L-159ALCA a potom převzala přímou leteckou podporu dvojice vrtulníků Mi-24. V průběhu bojů v oblasti došlo k simulovanému zranění cvičícího a bylo nutno přivolat vrtulník pro CASEVAC. Po splnění úkolu jednotka provedla přesun do prostoru vyzvednutí. V průběhu celé operace jednotka JTAC zajišťovala komunikaci a koordinaci letecké podpory ve prospěch jednotky provádějící přepad.

Fotogalerie