Ochranu letiště zaručí i výcvik s bojovou střelbou

2_cisteni_budovy_zmensene.jpg
  • 12.1.2022
  • Jindřiška Budiková

V každém družstvu kulometník, pancéřovník, odstřelovač. Ostrou střelbou z kulometů, RPG a odstřelovacích pušek ničí obrněné cíle, kulometná hnízda a skupiny nepřítele. Vojáci z náměšťské roty ochrany procvičovali denní bojové střelby ve vojenském prostoru Libavá.

V prosinci loňského roku cvičili příslušníci roty ochrany ostré bojové střelby v rámci komplexní přípravy na ochranu a obranu letiště.  Cílem cvičení bylo prověřit schopnost velitele vést družstvo, řídit palbu a manévr družstva. Stejně tak každý voják v družstvu musel prokázat perfektní ovládání jemu určené pěchotní zbraně, schopnost orientovat se v terénu a být platným členem týmu.

Propátrat, zacílit, vypálit

Družstvo fungovalo jako pátrací hlídka, jejímž úkolem bylo za přesunu propátrat dvě budovy, ve kterých se patrně skrýval nepřítel. Po celou dobu přesunu byli vojáci vystaveni kontaktům ze strany nepřítele. Oba objekty museli nejdříve důkladně vyčistit, to znamená zjistit, jestli se uvnitř nachází nepřítel a případně jej eliminovat. Dalším důležitým krokem bylo zaujetí předsunutého pozorovacího stanoviště, sledování dalších možných hrozeb a popřípadě jejich potlačení palbou. Vojáci operovali v členitém prostoru 1,5 kilometru do hloubky a 500 metrů do šířky. V drsných klimatických podmínkách si vojáci vyzkoušeli vyhledávání a ničení cílů za špatné viditelnosti a složité orientaci v terénu.

Nejen fyzická zdatnost, ale i psychická odolnost

Jedno zaměstnání navazovalo na druhé, a to s minimem času na oddech, tak aby si vojáci ověřili i svoji psychickou odolnost. „Při takových zaměstnáních si vojáci zažijí únavu, stres a pochopí důležitost fungování v týmu.“ uvedl kapitán Štefan Szebista, velitel roty ochrany. V prvním dnu komplexního polního výcviku vojáci prováděli tzv. nastřelení (vyzkoušení) zbraní a střelecká cvičení z ručních zbraní, v následujícím dnu drilovali taktiku boje malých jednotek. Vyvrcholením byly právě ostré bojové střelby pod již zmíněným taktickým námětem. „Stěžejním bodem výcviku pro družstvo byla ostrá střelba z RPG. Mnozí krátce sloužící vojáci si poprvé vyzkoušeli, jaké to je vystřelit ostrou munici. Nic nepomůže ve výcviku víc než přiblížení reality,“ vysvětlil Szebista.

  • Rota ochrany je součástí 225. letky bojového zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva. Jejím primárním úkolem je ochrana a obrana vnitřního i vnějšího perimetru letiště Sedlec, Vícenice u Náměště. Rota čítá na 90 příslušníků a disponuje kromě standardní výzbroje každého vojáka (útočná puška Bren a pistole Phantom) kulomety, ručními protitankovými zbraněmi, odstřelovacími puškami, brokovnicemi a samopaly EVO.

Fotogalerie