Ohlédnutí za cvičením Aktivních záloh vzdušných sil na Ample Strike 2017

41.velitel_jedmotky_rozdava_povely.jpg
  • 11.9.2017
  • Monika Sochová

První společné cvičení záložníků vzdušných sil spolu s vojenskými profesionály se konalo na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou od 23. srpna do 12. září 2017 v rámci mezinárodního cvičení Ample Strike 2017. Cílem cvičení je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí.

Vojáci v rámci cvičení plnili úkoly ochrany letecké základny v rámci opatření Force Protection. Právě ochrana objektů důležitých pro obranu státu je hlavním úkolem Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR. Kromě plnění tohoto operačního úkolu byl pro zálohy připraven výcvik ve střelbě a bojových drilech, vojenském lezení či poskytování první pomoci. Důraz byl kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení v národním i mezinárodním prostředí.

 „Po celou dobu cvičení byli jednotlivým četám přiděleni vojáci z  naší základny za účelem řízení a zabezpečení výcviku. Obrovské zkušenosti našich vojáků se pak promítly do výcviku záložáků,“ dodává kapitán Martin Lojda, velitel roty aktivní zálohy vrtulníkové základny.

Letecká základna Náměšť nad Oslavou nabízí vynikající krytou střelnici či lezecký trenažér JAKUB. Doposud příslušníci aktivních záloh cvičili klasické střelecké úlohy, u kterých se vždy jednalo o střelbu vleže na různě vzdálené figury. „Zde cvičíme střelbu v kleče, ve stoje na jednom či na obou kolenech a dalších polohách. To je daleko reálnější, protože pokud se pohybujeme v terénu a ležíte v trávě, zpravidla nevidíte, na co máte střílet. Na cvičení jsem poprvé a oceňuji získání odborných zkušenosti například ve zdravovědě, které mohu využít i v civilním životě, “ konstatuje rotný Jaroslav Frič příslušník aktivních záloh vzdušných sil, v civilu pečovatel pro seniory v Poděbradech.

Se zážitky z cvičení se podělila i svobodnice Radana Slabá, v civilu servisní technik elektronických systémů. „Přivedla mě touha zkusit něco jiného a hlavně uvažuji o tom, že bych v budoucnu vstoupila do armády jako profesionál. Vyzkoušeli jsme si tady střežení objektu, střelbu, vojenské plavání a vším nás provázeli opravdu zkušení instruktoři. I když se mi něco nepovedlo hned na poprvé, byli trpěliví," svěřuje se s úsměvem Radana.

Náměšťskou jednotku aktivních záloh tvoří 3 vojáci z povolání a 98 záložníků. Základna stále disponuje volnými pozicemi v hodnosti desátník až poručík v odbornostech střelec, řidič, kuchař, skladník nebo chemik. Příslušníci aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry - vojenskou a civilní. „Služba v aktivních zálohách je a bude výběrová záležitost, rozhodně se nejedná o službu pro každého. Dobrý zdravotní stav, fyzická kondice a především optimální psychický profil jsou nezbytné požadavky pro úspěšnou službu v aktivních zálohách“, dodává kapitán Martin Lojda.

Fotogalerie