Práce ve výškách a nad volnou hloubkou není pro každého. Vrtulníková základna má své hasiče lezce

doprava_nositek.jpg
  • 20.5.2022
  • Stepanka Trileta

Prací vojenského hasiče na letecké základně je, kromě likvidace požáru letecké techniky při nouzovém přistání nebo letecké nehodě, rovněž vyproštění posádky a cestujících z havarovaného letadla a jiná manipulace s leteckou technikou tak, aby byla zajištěna bezpečnost letového provozu. Může nastat situace, kdy je pilot letounu nucen nouzově opustit palubu s využitím padáku. Proto je nutné připravit, vybavit a vyškolit hasiče ve specializovaných kurzech. Letištní hasičská jednotka (LHJ) na 22. základně vrtulníkového letectva má v každé směně speciálně vyškolenou lezeckou skupinu, kterou vede instruktor prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

Lezecký výcvik provádí hasiči lezci jednak individuálně, kdy si opakují lanové techniky na lezeckém trenažéru a dále provádí výcvik ve skupině, kdy řeší složitější záchranné postupy, jako například právě záchranu visícího pilota s padákem na stromě. Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky  jako je sestup a výstup po laně, pracovní polohování nebo lezení jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. To se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky.

Jedním z možných způsobů záchrany posádky vojenských letadel v případě letecké nehody je opuštění letounu v dostatečné výšce s využitím padáku. V takovém případě, pokud je to možné, posádka před opuštěním paluby s letounem zamíří nad neobydlenou oblast a následně palubu opustí seskokem. V blízkosti letišť bývají tyto prostory předem určeny a posádky jsou s nimi seznámeny. Často to bývají lesní porosty, které komplikují bezpečný dopad s padákem na dopadovou plochu. S ohledem na to mohou nastat situace, kdy pilot na záchranném padáku přistane v korunách stromů. V rámci výsadkové přípravy se posádka letounu učí vyřešit i tuto situaci, někdy ale může při přistávání do lesního porostu dojít ke zranění pilota způsobené větvemi stromů. Zranění pak může zkomplikovat visícímu pilotovi cestu ze stromu na zem. V takovém případě je pilot závislý na pomoci jiné osoby. Na řadu přichází vyškolený personál hasičské jednotky, který pomocí lanové techniky zajistí záchranu zraněného. Z toho důvodu se nejméně dvakrát ročně provádí soustředěná příprava všech lezeckých skupin ze základny, kdy zpravidla na skalnatém terénu a/nebo na technických konstrukcích hasiči společně procvičili záchranu osob z výšky nebo z hloubky.

Na konci dubna tohoto roku proběhlo soustředění lezeckých skupin letištní hasičské jednotky letiště Náměšť v prostoru Žďárských vrchů na Rozštípené skále, kterého se zúčastnilo 12 hasičů lezců. Na jednotlivých pracovištích pod vedením instruktorů si lezci vyzkoušeli lezení po skále, různé záchranné techniky zaměřené na vytažení nebo spuštění zraněné osoby, sestrojení kladkostrojů a překlenutí údolí Tyrolským traverzem se zraněnou osobou v nosítkách nebo v závěsu. Soustředění prohloubilo znalosti nových lezců a zdokonalilo sehranost jednotlivých lezeckých skupin.

Text: Ing. Štěpánka Tříletá, Ing. Josef Zinke

Foto: Ing. Josef Zinke

Fotogalerie