Předvánoční setkání velení základny se zástupci veřejné správy

2_foto.jpg
  • 8.12.2018
  • Monika Sochová

Ve čtvrtek 6. prosince se na naší základně uskutečnilo tradiční setkání se starosty a zástupci měst a obcí. Na základnu byli pozváni nejen zástupci samospráv z regionu Náměšťsko z blízkého okolí, ale i představitelé ze vzdálenějších obcí, kde také probíhá letecký výcvik. V průběhu návštěvy byli hosté informováni o hlavních úkolech základny v roce 2019 a možnostech rozvoje další  spolupráce.

Po přivítání hostů v prostoru opravárenské haly, poskytl velitel základny plukovník Miroslav Svoboda základní informace o organizační struktuře vrtulníkové základny, jejím působení a úkolech.

„Naším cílem je informovat zástupce státní správy a samosprávy o činnosti letecké základny, o úkolech, které plníme a zejména o provozu letecké techniky. Zároveň je to příležitost prodiskutovat otázky týkající se letového výcviku a ostatních aktivit letecké základny. Naše základna má zájem na budování dobrých vztahů s obcemi v regionech“, uvedl velitele základny  plukovník Miroslav Svoboda.

Na závěr setkání účastníci využili možnost prohlídky prostorů opravárenské haly a ukázku vrtulníků Mi-171Š a Mi-24. Někteří představitelé obcí rádi přijali pozvání velitele základny a zůstali na Vánoční koncert, který se konal tentýž den v  prostoru hangáru 223. letky oprav letecké techniky.

Fotogalerie