Přípravná fáze mezinárodního cvičení Dark Blade 2019 zahrnovala i nácvik nastupování a vystupování z vrtulníku

136_3.jpg
  • 20.5.2019
  • Zuzana Špačková

Slavnostní ceremoniál společně s nástupem všech cvičících v prostorách hangáru náměšťského letiště zahájil přípravnou fázi mezinárodního cvičení vrtulníkového letectva s názvem Dark Blade 2019, která probíhala ve dnech 15. až 19. května 2019.

Přípravná fáze zahrnovala praktický nácvik všech činností nezbytných pro bezproblémový průběh samotného cvičení. „V rámci přípravné fáze cvičení Dark Blade byly provedeny nácviky s pozemními jednotkami k jednotlivým činnostem scénářů cvičení. Jednalo se konkrétně o praktický nácvik vystupování a nastupování do vrtulníků účastnících se cvičení, přičemž se vojáci zaměřili zejména na rozdílnosti při nastupování a vystupování u jednotlivých typů vrtulníků. Celkem se tohoto specifického nácviku zúčastnilo téměř 400 vojáků z devíti útvarů Armády České republiky. V samotných scénářích bude tato činnost zakomponovaná do nácviku aeromobilních operací, které spočívají v přepravě většího počtu vojáků v rámci České republiky“, vysvětlil řídící cvičení plukovník Miroslav Svoboda.

Součástí přípravy bylo také teoretické školení týkající se společných standardních operačních postupů, které jsou předpokladem pro úspěšné provádění mnohonárodních vrtulníkových operací, tzv. misí COMAO (Composite Air Operations). Tyto postupy byly vytvořeny Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency), pod jejíž záštitou je cvičení pořádáno. Tým instruktorů a poradců z agentury se pravidelně účastní obdobných cvičení v zahraničí a dohlíží na jejich hladký průběh, a ne jinak je tomu v případě i cvičení Dark Blade 2019.  

Dále také probíhaly seznamovací lety, v rámci kterých se osádky vrtulníků seznamovaly nejen s výcvikovými prostory cvičení, ale i s blízkým okolím letiště Náměšť. Rovněž byly prakticky prováděny specifické procedury pro lety s brýlemi nočního vidění NVG (Night Vision Goggles), kterým se musí posádky během letu přizpůsobit. Obraz viděný brýlemi NVG je totiž pouze dvojrozměrný a dvoubarevný, zpravidla zelenočerný a omezuje i přirozený úhel vidění. Člen posádky tak ztrácí pojem o hloubce obrazu a je mu znemožněno periferní vidění. Chybějící informace, které pilot nemůže přijímat očima, nahrazuje zbytek posádky svými hlášeními. Vzhledem k výše uvedeným omezením je zřejmé, že lety NVG kladou velký důraz na koordinaci celé posádky, správné „skenování“ prostoru i přesnou, včasnou a stručnou komunikaci.

Prováděcí fáze vrtulníkového cvičení Dark Blade 2019 se uskuteční ve dnech 20. až 31. května 2019.

Text: kpt. Lucie Machorková

Foto: Jan Hlaváč

Fotogalerie