„Stotrojka“ zahájila informační kampaň

letadlo_plakat.jpg
  • 24.8.2018
  • Zuzana Špačková

Od začátku největšího mezinárodního cvičení AMPLE STRIKE dělí obyvatele České republiky už jen několik málo dní. Armáda si uvědomuje, že takto rozsáhlou leteckou aktivitou probíhající nad územím osmi krajů zasáhne do běžného života jejich obyvatel, a proto před zahájením cvičení provádějí příslušníci 103. centra civilně-vojenské spolupráce (CIMIC) a psychologických operací (PSYOPS) z Olomouce (103. cC/P) informační kampaň.

Práce „cimikářů“ začala už v jarních měsících, kdy pro potřeby informační kampaně cvičení Ample Strike tvořili informační letáky se symbolikou cvičení. Tyto letáky dostali zástupci obcí v okolí letiště v měsíci červnu na pravidelné schůzce s vedením letecké základny a v průběhu měsíce července byly informační letáky zaslány osmi desítkám zástupců místní samosprávy společně s mapou, jež zachycuje koridory využívaných k přeletům mezi jednotlivými prostory a dopisem velitele Vzdušných sil, ve kterém byli informováni o termínu akce i počtech zúčastněných vojáků. 

V tomto týdnu pak specialisté CIMIC osobně navštívili 32 starostů obcí v bezprostřední blízkosti operačních prostorů Libavá, Boletice a Bechyně. „Pozitivní ohlasy jsou většinou zejména ze strany nadšenců o vojenskou tematiku a rodičů s dětmi, kteří mají možnost vidět vojenskou techniku v provozu.“ uvádí major Pavel Vystrčil.

Jako další pozitivum obyvatelé vnímají výcvik v současné bezpečnostní situaci, kdy hodnotí vojenská cvičení jako nezbytnou součást přípravy Armády České republiky. V minulosti žádné omezení pro život obcí cvičení neznamenalo a s ničím takovým nepočítají ani v současnosti. „Obyvatelé ve většině případů mají o cvičení Ample Strike povědomí z minulých let a podle jejich názoru je vliv vojenského cvičení na běžný život v obci zanedbatelný.“ dodal Vystrčil.

„Bereme to sportovně. Nikdo z našich obyvatel si oficiálně nestěžoval. Jsme smíření s tím, že vedle nás letecká základna je a že tu bude po dobu 14 dní zvýšený provoz. Vojáci, kteří se zúčastní Ample Strike, k nám do obce ani ve svém volnu nezacházejí. Jsou prakticky jenom na základně.“ říká Alois Kopuletý starosta Vícenic u Náměště nad Oslavou, v jejichž katastru vojenské letiště sídlí.

Práce specialistů CIMIC ale tímto nekončí. Až do ukončení cvičení v polovině září bude pro řešení případných stížností vyčleněn řídícímu štábu  jeden příslušník 103. cC/P. Ten bude zároveň podávat informace o letovém úsilí. Po dobu cvičení bude též připraven mobilní styčný tým, který v případě potřeby zasáhne přímo v terénu. Po ukončení cvičení vyjede mobilní tým mezi místní samosprávu opět, tentokrát kvůli bezprostřednímu vyhodnocení dopadů cvičení na místní obyvatelstvo.

Specialisté CIMIC a PSYOPS úspěšně plnili úkoly v zahraničních operacích v Iráku, Bosně, Kosovu a Afghánistánu v provincii Fayzabád a Lógar či Parwan.

Činnost příslušníků 103. centra CIMIC/PSYOPS pracujících na území České republiky i v zahraničních operacích je úzce spojena s humanitárními organizacemi. Jedná se zejména o organizace ADRA, ČRDM (Česká rada dětí a mládeže), Řád Sv. Lazara, Olivova nadace aj.

V asistenčních operacích na území naší republiky centrum CIMIC/PSYOPS může podporovat Policii ČR a integrovaný záchranný systém (IZS) při zabezpečování komunikace a koordinace s civilním obyvatelstvem.

text: kpt. Zuzana Špačková

foto: archiv CIMIC

Fotogalerie