Uzavření vzletové a přistávací dráhy na letišti Náměšť

oprava3.jpg
  • 6.10.2017
  • Stepanka Trileta

Během podzimních měsíců dochází na 22. základně vrtulníkového letectva k plánované rekonstrukci části pojezdové dráhy a přilehlých ploch u pracoviště roty zabezpečení letového provozu. Úkolem roty je zabezpečit provozuschopné pohybové plochy tak, aby nebyl ohrožen ani omezen letový provoz na letišti Náměšť. Opravit se musí více než tři tisíce metrů čtverečních ploch, rekonstrukce vyjde na bezmála třicet milionů korun.

Během oprav dojde k výměně horní vrstvy (jedná se o tenkou vyztuženou železo-betonovou desku čtrnáct centimetrů silnou), která se vyztuží tzv. kari sítí a následně se vyplní betonem. V rámci oprav také dojde ke zdrsnění vzletové a přistávací dráhy, aby se zkvalitnily podmínky pro letouny, které zde přistávají.

Z tohoto důvodu je na letišti Náměšť od 3. října do 16. listopadu t.r. uzavřena vzletová a přistávací dráha.

Fotogalerie