V Budišově si připomněli letce 311. čs. bombardovací perutě RAF letounu KXT-T2990, jehož trosky byly po osmedesáti letech vyzvednuty ze země

pomnik.jpg
  • 21.9.2021
  • Stepanka Trileta

311. československá bombardovací peruť ve službách britského královského letectva byla zformována 29. července 1940 a během její pětileté činnosti vzlétly letouny Vickers Wellington a B-24 Consolidated Liberator úhrnem k celkem 3113 operačním letům, nalétaly při nich 29 719 bojových hodin. Celkové ztráty – 250 mužů a žen – tvořily mezi všemi československými leteckými jednotkami 2. světové války polovinu veškerých ztrát, které utrpělo československé letectvo na západním bojišti.

V neděli 19. září 2021 jsme si v Budišově připomněli památku šesti z nich - Vilém Bufka, Alois Rozum, Leonhard Smrček, Vilém Konštatský, Jan Hejna a Karel Valach, jejichž letoun Wellington KXT-T2990 vzlétl v noci z 22. na 23. června 1941 k bombovému útoku na německé Brémy. Na zpáteční cestě na svou domovskou základnu v Anglii byl letoun sestřelen německým nočním stíhačem. Letoun se zřítil v oblasti Nieuwe Niedorp. Je neuvěřitelné, že se po osmdesáti letech podařilo letos nizozemským odborníkům vyzvednout trosky tohoto letounu i s ostatky letců.

Během vzpomínkové akce v rodné obci Leonharda Smrčka se kromě rodiny synovce Zdeňka Smrčka sešli i další příbuzní členů posádky sestřeleného letounu, aby zde společně uctili památku svých milovaných. Dalšími hosty, kteří přijeli zavzpomínat na válečné letce, byl přidělenec obrany Velké Británie plukovník David Catmur, který mimo jiné poděkoval jménem všech občanů Velké Británie za statečnost československých letců v boji za svobodu a mír. Ministerstvo obrany reprezentoval ředitel odboru péče o válečné veterány Pavel Kugler.

U příležitosti 80. výročí založení 311. čs. bombardovací perutě RAF vznikla u 22. základny vrtulníkového letectva, nesoucí historický název "Biskajská“, nová expozice s názvem "Třistajedenáctka". Naším přáním je některé fragmenty v této expozici vystavit a připomenout příslušníkům 22. základny vrtulníkového letectva hrdinství svých předchůdců.  Právě naše základna je nositelem tradic této perutě a my jsme právem hrdi a zároveň vázáni povinností udržovat historický odkaz všech, kteří se zasloužili o zachování demokratických hodnot naší vlasti. 

Svými činy napsala 311. československá bombardovací peruť RAF slavnou stránku historie vojenských dějin a svým podílem značně přispěla k osvobození nejen naší vlasti, ale i dalších zemí Evropy.

Fotogalerie