V Náměšti proběhla závěrečná koordinační konference ke cvičení Ample Strike 2018

img_3717_2.jpg
  • 13.7.2018
  • Stepanka Trileta

V úterý 10. července 2018 se u 22. základny vrtulníkového letecvta Náměšť, Vícenice nad Oslavou  uskutečnila závěrečná plánovací konference ke cvičení Ample Strike 2018. Koordinační porady se zúčastnilo téměř sedmdesát vojáků, mimo jiné také zástupci zahraničních armád. Tento den pro všechny znamenal předěl mezi plánovací a přípravnou fází největšího cvičení Vzdušných sil Armády České republiky s mezinárodní účastí.

Shromáždění se kromě řídícího štábu zúčastnili také zástupci 13 aliančních a partnerských zemí. Během konference byl pečlivě diskutován plán letecké i pozemní části cvičení, podmínky logistického zabezpečení a další nezbytné záležitosti k zajištění hladkého průběhu cvičení. „Plánování vojenského cvičení takového rozsahu a s mezinárodní účastí je nesmírně náročné a je potřeba si ujasnit všechny kroky ještě před tím, než začne samotná přípravná fáze. Do cvičení budou zapojeny téměř všechny složky Armády České republiky. Musíme zajistit například zdravotní zabezpečení, zajistit výcvikovou munici, techniku jako cíle, vyčlenit prostředky na přepravu osob a materiálu, zabezpečit přípravu stravy. Je potřeba vybudovat dočasná pracoviště pro technický personál zahraničních příslušníků na letišti Náměšť nad Oslavou a podobně. Přestože každá ze zúčastněných zemí si hradí veškeré náklady spojené se cvičením sama, naší snahou je zabezpečit co nejkvalitnější podporu a servis v průběhu cvičení.“ uvedl řídící cvičení Ample Strike plukovník Zdeněk Gabriel.

Mezinárodní taktické cvičení Ample Strike 2018 se bude realizovat na základě usnesení Vlády ČR číslo  866 ze dne 6. prosince 2017 a proběhne ve dnech od 3. do 14. září 2018 na území ČR. Zúčastní se ho 18 zahraničních armád aliančních a partnerských zemí. Cvičení, jehož cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek, se budou účastnit i příslušníci jednotek aktivní zálohy Vzdušných sil Armády ČR.

Hlavními místy cvičení budou 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a vojenské výcvikové prostory Boletice a Libavá. Vojáci budou využívat také 21. základnu taktického letectva Čáslav, Správu letiště Pardubice a 15. ženijní pluk v Bechyni.

Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách www.lznamest.army.cz a na facebooku.

Fotogalerie