V Náměšti se připravuje první specialista na výškové práce z řad aktivních záloh

10.jpg
  • 30.11.2018
  • Stepanka Trileta

V listopadu se naposledy v tomto roce sešli příslušníci roty aktivní zálohy u 22. základny vrtulníkového letectva, aby společně završili svůj roční výcvik zaměřený na komplexní přípravu jednotlivce.

Výcvik byl zaměřen především na střeleckou přípravu, taktiku, základy boje zblízka (systém MUSADO) nebo pořadovou přípravu. Příprava členů aktivní zálohy je kromě individuální přípravy také soustředěna na týmovou spolupráci, která je nezbytnou součástí jakékoli činnosti. V současné době je rota aktivní zálohy u vrtulníkové základny naplněna téměř ze sedmdesáti procent. Stále jsou neobsazená místa kuchař a řidič - specialista.

Během týdenní přípravy roty AZ byl naplánován rovněž speciální výcvik vybraného člena jednotky rotného Ladislava Švaříčka pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou na trenažeru Jakub s cílem získat certifikaci „lezec“. Jedná se o prvního a zatím jediného člena aktivní zálohy u vzdušných sil AČR s touto specializací. Důvodem je budoucí výcvik příslušníků jednotky pod jeho vedením. A to se zaměřením na samostatnost celku při řešení mimořádných situací při speciální lezecké činnosti. „Rotný Švaříček byl vybrán pro jeho aktivní přístup a také s ohledem na jeho zkušenosti s pracemi ve výškách. Naším záměrem je též vycvičit jmenovaného pro speciální vojenské lezení a lezení na trenažeru Jakub. Jeho výkon byl výtečný a splnil dané předpoklady vést výcvik příslušníků roty AZ pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou“. Hodnotí činnost jeden z instruktorů kurzu.

Přinášíme rozhovor s rotným Ladislavem Švaříčkem

Proč jste se rozhodl sloužit u vrtulníkové základny v Náměšti?

Musím zdůraznit a vypíchnout přístup instruktorů a vedení u roty AZ v Náměšti. Jsou zde velké možnosti rozvoje. V Náměšti jsem sloužil coby voják základní vojenské služby. Po nějaké době jsem se stal profesionálním vojákem a sloužil jsem u vojenského útvaru v Hranicích na Moravě, kde jsem byl na pozici řidiče. Přiznám se, že mnoho možností v té době nebylo. Po uplynutí závazku jsem armádu opustil. Po pár letech jsem se ze sociálních sítí dozvěděl o možnosti sloužit u aktivní zálohy. Líbilo se mi spojení civilního života a vojenského výcviku. Nejprve jsem sloužil při Krajském vojenském velitelství Jihlava a od roku 2017 jsem zařazen tabulkově u 22. základny vrtulníkového letectva zde v Náměšti. Chtěl jsem se sem vrátit. Záložníkem jsem již pět let.

Je známo, že ne všichni zaměstnavatelé jsou nakloněni službě u aktivní zálohy? Jak to máte vy?

Jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, tak problém se zaměstnavatelem nemám (smích). Mám výhodu oproti ostatním v rotě. Je to komplikované. Vím, že by se mnozí kolegové z roty účastnili výcviku i cvičení častěji, ale někdy to prostě nejde.

Tento týden absolvujete speciální kurz zaměřený na výškové práce. Jak ho hodnotíte?

Kurz je ukončený osvědčením lezec na trenažeru Jakub. Velkou výhodou je fakt, že mohu po jeho ukončení sám vést výcvik u ostatních členů roty AZ. Rozšíří se tím možnosti výcviku. Skvělý je přístup instruktorů, kteří mi dali možnost si zvýšit schopnosti.

Lezete i v civilu?

Mám rád adrenalinové sporty, v civilu se věnuji také pracím ve výškách, slaňuji. Rovněž se věnuji požárnímu sportu TFA, věnuji se bojovým sportům. Je toho hodně. Někdy je zajímavé svádět boj sám se sebou.

Uvažoval jste, že znovu vstoupíte do armády jako profesionál?

Ano, velmi o tom uvažuji. Pokud bych se rozhodl být opět vojákem z povolání, tak zde v Náměšti. Jediné co bych vyměnil za práci v civilu je být vojenským hasičem, kde bych mohl využít získané dovednosti.

Fotogalerie