V Náměti si dnes připomněli 97. výročí vzniku republiky, po kterém následovalo tradiční setkání se zástupci veřejné správy

02.jpg
  • 27.10.2015
  • Marek Švoma

V úterý 27. října 2015 si vojáci a občanští zaměstnanci 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou připomněli slavnostním nástupem 97. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostního nástupu se účastnili zástupci veřejné správy, kteří se po nástupu účastnili tradičního setkání s velením základny.

Po přivítání hostů zahájil slavnostní nástup velitel základny plukovník generálního štábu Miroslav Svoboda přečtením Rozkazu ministra obrany, určeného všem vojákům i civilním zaměstnancům Armády České republiky. Již tradičně následovalo u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu dekorování příslušníků základny medailemi ministra obrany České republiky Za službu v ozbrojených silách ČR, které předával osobně velitel základny plukovník Miroslav Svoboda. „Gratuluji Vám a děkuji za Vaši práci, kterou vykonáváte nejen pro vrtulníkovou základnu, ale také pro Armádu České republiky,“ zněla slova velitele při předání medaile jednotlivým příslušníkům základny.  Po projevech hostů, které zdůrazňovaly důležitost  a významnost tohoto státního svátku zavřely slavnostní nástup tóny státní hymny.

Po ukončení slavnostního nástupu proběhlo tradiční setkání se starosty okolních obcí. Pozvání přijali také zástupci bezpečnostních složek Kraje Vysočina také ředitelka věznice Rapotice plukovnice Mgr. Martina Maraczeková a ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Ing. Miloš Štěpanovský. Tématem setkání bylo nejen zhodnocení dosavadních úkolů roku 2015, ale také výhled na plány do roku budoucího.

Text: kpt. Ing. Jana Skřivánková, tisková a informační důstojnice 22.zVrL

Foto: kpt. Ing. Jana Skřivánková, tisková a informační důstojnice 22.zVrL a npor. Josef Vaněk 

Fotogalerie