Válečná veteránka Božena Kopcová se v těchto dnech dožívá sta let

images.jpg
  • 15.9.2020
  • Stepanka Trileta

V neděli 13. září 2020 oslavila v Domamili na Třebíčsku sté narozeniny válečná veteránka paní Božena Kopcová. Popřát jí kromě rodiny a zástupců obce přijeli také zástupci Armády České republiky.

Mezi gratulanty nechyběl zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva „Biskajská“ plukovník generálního štábu Michal Vecheta, který za celou základnu paní Kopcové pogratuloval k významnému životnímu jubileu a předal dárky. Oslavenkyni pogratuloval také ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava plukovník generálního štábu Ladislav Sekan, který jménem ministra obrany České republiky předal pamětnici Pamětní odznak ministra obrany k 75. výročí ukončení druhé světové války.

Během slavnostního setkání byl hostům promítán dokumentární film věnovaný odbojové činnosti na území okupovaného Československa s názvem Zpověď veteránky, v kterém vystupuje rovněž Božena Kopcová. Ta se svým manželem Josefem byla za druhé světové války zapojena do partyzánské skupiny Lenka-Jih. Manželé  Kopcovi společně ukrývali parašutisty výsadku Spelter, který byl proveden v noci ze 4. na 5. května 1944 nedaleko obce Kramolín. Úkolem výsadku bylo provádět zpravodajskou činnost na okupovaném území a její členové postupně vytvořili  zmiňovanou odbojovou skupinu Lenka-Jih. Kopcovi také u sebe na hájence ukrývali zbraně a munici. Z jejich domu vysílala ilegální vysílačka. Za svou odbojovou činnost obdržela Božena Kopcová v roce 2017 vyznamenání ministra obrany Zlatá lípa. Jedná se o nejvyšší resortní vyznamenání Ministerstva obrany pro odbojáře i úspěšné vojáky jako ocenění jejich statečnosti a odvahy, kterou v nelehkých válečných časech prokázali.

Paní Kopcová ve svých vzpomínkách uvádí: „Řeknu Vám, že nás nepopohánělo kdovíjaké hrdinství. Události přicházely a byli tam „Naši“ a Němci a jak je možné, že i já – žena s jedním malým dítětem a druhým ještě nenarozeným, jsem mohla partyzánčit? Byl to právě můj domov, který mě k tomu přiměl. V domovině, kde proti nepříteli bojuje ve válce všechno. Nejen lidé, ale každý dům, zdi, každý plot, každá píď země, každá brázda, stejně tak les, stezka, strom, celá krajina, každý den, noc, úsvit…To cítíte, a pak událostem se opravdu nedalo vyhnout. Navíc jsem byla vlastenecky vychovaná a moje myšlení bylo v tomto duchu.“

VÝSADEK SPELTER

V noci ze 4. na 5. května 1944 přeletěl nad Kramolínem třebíčského okresu letoun Halifax, který měl na své palubě čtyřčlennou skupinu parašutistů s krycím názvem „Spelter“, kteří měli za úkol zmapovat situaci domácího odboje na střední Moravě, organizovat a rozšiřovat činnost odboje a navázat radiové spojení s Londýnem. Po seskoku do prostoru byl jeden z parašutistů zaklíněn v padákových popruzích v koruně stromu. Bohužel se jim nepodařilo padák sejmout a museli ho nechat na místě. Kapitán Chrastina se od zbytku skupiny odpojil hned na začátku a s kamarády se již nesetkal.  Zbylí členové se vydali na kontaktní adresu směrem na Jihlavu, kde však nebyli přijati a byli nuceni se vrátit zpět. Na své cestě po kraji se setkávali s různými lidmi, kteří jim se splněním mise pomáhali. Mezi nimi byla i rodina hajného Vitouše poblíž obce Myslibořice. Gestapo však mělo své konfidenty všude a i o této skupině získali dostatek informací k tomu, aby je na hájence Ostrý, jak se jí dodnes říká, našli a obklíčili. Při útěku byl zastřelen Jaroslav Kotásek, Vavrda s Novotným měli štěstí a podařilo se jim i s hajným Františkem Vitoušem uprchnout. Další život hajného Vitouše byl na dlouhou dobu spojen s rodinou paní Vlasty Kočí, u nichž nalezl až do konce války útočiště na půdě. Osud dvou přeživších členů skupiny Spelter byl po zdárném útěku v rukách dalších lidí, kteří i pod pohrůžkou smrti parašutisty ukrývali. Mezi nimi byla Božena Kopcová, která s manželem na hájence u Domamile ukrývala nejen Rudolfa Novotného a Jana Vavrdu, ale i další členy odbojové organizace Lenka-Jih.

PAMÁTNÍK SPELTER

Památník Spelter byl za účasti rodin výsadkářů, přímých aktérů a pamětníků slavnostně odhalen 5. května 2011 v místě původního seskoku v lesním porostu nedaleko obce Kramolín na Třebíčsku. Památník odhalila spolu s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a náčelníkem štábu letecké základny Jiřím Dědičem Hana Zelenková, dcera Jana Vavrdy - jednoho z parašutistů. Iniciátory akce byli příslušníci záchranné a výsadkové služby tehdejší 22. základny letectva. Památník je asi sto šedesát centimetrů vysoký a váží téměř jeden a půl tuny. Kámen, který byl použit, pochází z lomu u Kamenné.

 
 

Fotogalerie