Velitel vrtulníkové základny přivítal nové příslušníky

novacci_2021.jpg
  • 6.1.2021
  • Stepanka Trileta

S příchodem nového roku 2021 přivítal velitel 22. základny vrtulníkového letectva plukovník gšt. Rudolf Straka více než tři desítky nových příslušníků. Mnozí z nich mají s profesí vojenského profesionála již zkušenosti z jiných útvarů, další se do AČR teprve přihlásili a jejich dráha vojáka se rozjíždí. Velitel základny všem přítomným popřál pevné zdraví a mnoho sil při plnění úkolů, které před nimi stojí.

K 1. lednu 2021 bylo u 22. základny vrtulníkového letectva zároveň povýšeno hned pět desítek vojáků.

Fotogalerie