Vojenští hasiči si během výcviku s profesionály z ČEPRO procvičili různé techniky hašení požárů

hasici_4.jpg
  • 17.4.2018
  • Stepanka Trileta

Ve dnech 10. dubna a 12. dubna 2018 proběhl na 22. základně vrtulníkového letectva součinnostní výcvik příslušníků letištní hasičské jednotky s jednotkou profesionálních hasičů (HZSP) firmy ČEPRO, středisko Střelice v hašení hořlavých kapalin. Tento druh výcviku probíhá jednou ročně a je zaměřen na praktické prověření znalostí příslušníků letištní hasičské jednotky (LHJ) v oblasti hašení s pěnou.

 V normované zkušební nádobě pro hašení hořlavých kapalin byl použit letecký petrolej v množství 60 litrů na jedno hašení a po jeho zapálení byly vyzkoušeny různé techniky hašení. Základním způsobem hašení bylo použití těžké pěny, ale byla vyzkoušena i střední pěna, proudnice Rambojet  se smáčedlem, pěnotvorná proudnice vysokotlaku, práškový hasicí přístroj a hasicí přístroj CO2. Příslušníci HZSP ČEPRO, středisko Střelice provedli ukázku použití reflexního obleku proti sálavému teplu. Vrcholem výcviku bylo použití lafetových proudnic MB ACTROS.

V rámci výcviku byly předány zkušenosti obou jednotek v hašení při použití výše zmíněných metod hašení a věcných prostředků požární ochrany. Zároveň byla prověřena účinnost a kvalita pěnotvorného roztoku používaného LHJ. Důležitým faktorem byla praktická stránka výcviku, především prověření strojníků při ovládání hasičských vozidel.

Výcviku se ve dvou dnech zúčastnilo 12 příslušníků ČEPRO Střelice (4 JSDH Zbýšov)a 50 příslušníků LHJ. Byla nasazena technika MB ACTROS, 2x T 815 CAS 32, CAS 12 MAN ADR. Bylo spotřebováno 30 litrů pěnotvorného roztoku, 24000 litrů vody, 1500 litrů leteckého petroleje, 1 kus kartuše smáčedla. Bylo použito 5 práškových hasicích přístrojů a 3 hasicí přístroje CO2. Kontaminovaná voda ze zkušební nádoby byla průběžně odčerpávána a předána k ekologické likvidaci.

text: velitel Letištní hasičské jednotky

Fotogalerie