Vrtulníkáři z Náměště se vrátili ze cvičení Mountain Flight ve Francii

vrtulnik_mi-171s_mf1.jpg
  • 18.6.2021
  • Jindřiška Budiková

Dva týdny trénovali vojáci ve francouzských Pyrenejích létání ve vysokohorském terénu. Již potřinácté se náměšťský letecký personál zúčastnil mezinárodního cvičení  MOUNTAIN FLIGHT 2021, které i letos bylo zaměřeno na létání vrtulníků ve složitých taktických a geografických podmínkách.

Cílem cvičení bylo zvládnout a upevnit si praktické dovednosti a návyky členů posádek při letových aktivitách v horách. Vysoké nadmořské výšky jsou charakteristické řidším vzduchem, vzdušnými proudy, náhlými výkyvy teplot a se všemi těmito specifikami musí piloti při létání počítat. České hory nedosahují potřebných nadmořských výšek a nelze tudíž tento typ létání v naší republice nasimulovat. „Toto cvičení má nejen pro piloty, ale i pro technický personál vzhledem k ojedinělosti podmínek velký význam a nelze jej ve výcviku ničím nahradit“, popsal podplukovník Milan Obr, velitel vrtulníkové jednotky na cvičení MF2021.

Po dobu dvou týdnů si zde osádky vrtulníků Mi-171Š/ŠM  dle úrovně vycvičenosti osvojovaly a prohlubovaly své umění létat ve vysokohorském prostředí. Letci prováděli rekognoskaci vhodných míst pro přistání v jednotlivých vyčleněných zónách s následným přistáním na nejvhodnějších z nich. Taktéž si vyzkoušeli chování vrtulníku na jeho mezních limitech. „V rámci spolupráce s francouzskou armádou jsme provedli i několik zásobovacích letů s materiálem do těžko přístupných míst v horách“, dodal podplukovník Obr.

Vysokohorské podmínky jsou pochopitelně výzvou i pro technický personál, který zabezpečoval přípravu letecké techniky v Sainte Léocadie. „Jen díky kvalitnímu technickému personálu ILS (Inženýrsko letecká služba) a bezchybné logistické podpoře bylo možné splnit požadovaný nálet. Ten byl ohrožen vzniklou komplikovanou závadou vrtulníku, která se však podařila úspěšně odstranit a vzniklý deficit v náletu byl ve druhém týdnu dohnán“, pochválil techniky podplukovník Obr.

Cvičení se konalo ve francouzském výcvikovém středisku Sainte Léocadie, které bylo založeno již v roce 1960 jako součást letecké školy francouzské armády. V posledních dekádách je hojně využíváno nejen francouzským letectvem, ale pro nezaměnitelné podmínky je rovněž vyhledávanou destinací pro letky z Belgie, Německa, Nizozemí a Velké Británie. Rozsáhlé horské komplexy oddělené hlubokými údolími a vysoké hory klesající strmě do údolí představují pro piloty jedinečnou možnost vyzkoušet si pilotování v těchto náročných podmínkách. Letiště se nachází na náhorní plošině ve výšce 1330 m n. m..

Autoři fotek: 

pplk. Milan Obr
kpt. Jan Czvalinga
kpt. Michal Kocourek
prap. Michal Lysoň
prap. Michal Zachar

Fotogalerie