Vrtulníková základna společně se záchrannými složkami cvičila zásah při pádu vojenského vrtulníku

havarie_vojenskeho_vrtulniku_mi-24_zmenseno2.jpg
  • 26.4.2023
  • Jindřiška Budiková

Pád vojenského vrtulníku do obydlené zóny simulovalo dnešní cvičení hasičů, policistů, vojáků a zdravotníků ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou. Do akce se zapojilo více než 160 příslušníků integrovaného záchranného systému, figurantů, armádních i policejních vyšetřovatelů, pozorovatelů, další desítky lidí cvičily aktivaci traumaplánů v třebíčské nemocnici.

V lokalitě Vícenice u Náměště nad Oslavou museli 26. dubna 2023 záchranáři cvičně řešit vážnou situaci, která si vyžádala vyhlášení druhého stupně poplachu složek integrovaného záchranného systému. Při cvičném letu a nácviku bojové činnosti došlo k pádu vojenského vrtulníku Mi-24V/35 do fiktivní obytné civilní zóny. Při pádu vrtulníku došlo k požáru budovy a trosek vrtulníku, který v době svého zřícení nesl zhruba jednu tunu paliva, pyrotechnická a tlaková zařízení. Na palubě se nacházelo sedm členů osádky, dva z nich pád nepřežili.

Policisté museli neprodleně po přijetí oznámení a příjezdu na místo uzavřít celý prostor, kde k události došlo. Poté bylo nezbytné regulovat dopravu v okolí tak, aby k místu mimořádné události mohla bez problémů přijíždět zasahující vozidla složek IZS.

Dalším úkolem zasahujících policistů na místě bylo propátrání okolí místa, kde k pádu vrtulníku došlo s cílem nalézt další případné osoby, které byly mimořádnou událostí zasaženy. Pátrací činnost probíhala se zapojením a v úzké spolupráci s leteckou službou Policie České republiky.

Každé vojenské letiště má zpracovaný plán "Plán reakce na události v letovém provozu", který počítá se všemi možnými scénáři letecké havárie. Armáda ČR a složky IZS podobná cvičení pořádá každé tři roky.

„Při tomto cvičení se všechny složky základny připravují na nejhorší scénář události v letovém provozu – pád vrtulníku do obydlené oblasti. K rychlému a účinnému zásahu je nezbytná okamžitá součinnost a výměna informací mezi AČR se zasahujícími složkami IZS. Bedlivě jsme sledovali nejen všechny činnosti, ale také informační toky. Cvičení nám poskytlo cenné poznatky, které využijeme ke zdokonalení systému vyrozumění a vzájemné spolupráce mezi zúčastněnými složkami,“ vysvětlil plukovník Aleš Cápal, zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště.

V případě havárie vojenského vrtulníku či letounu v okolí letiště k místu nehody vždy vyjíždí vojenská hasičská jednotka, pracující v režimu 24/7. Nicméně vždy se na místo havárie dostaví zástupci všech základních složek integrovaného záchranného systému, tentokrát včetně vrtulníku Záchranného koordinačního střediska Praha určeného k pátrání a záchraně osob (SAR – Search and Rescue).

Cvičení se zúčastnilo 20 zdravotnických záchranářů, 4 lékaři, 4 technici a 1 intervent pro poskytování psychické pomoci. Událost si vyžádala nasazení 10 sanitních vozidel, technického vozidla a stanu pro hromadné neštěstí. V Nemocnici Třebíč byl aktivován traumatologický plán. Sanitky s označením „cvičné“ přivezly dvanáct lehce a středně zraněných osob.

„Cvičení, jako to dnešní ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou, prověřuje připravenost a koordinovanost složek krajského integrovaného systému i dalších klíčových partnerů nejen při přímých záchranných pracích. Důvod, proč záchranáři, hasiči, policisté i armáda cvičí řešení události tak zásadního rozsahu je fakt, že ji nemůžeme vyloučit v běžném životě.  V reálné situaci samozřejmě může nastat celá řada variant komplikací. Cvičení má upozornit na případná slabá místa nebo umožnit záchranným týmům odzkoušet navržená řešení a stanovené postupy. Měl jsem možnost přesvědčit se přímo na místě, že složky IZS jsou připraveny jednat rychle, efektivně, jsou adekvátně technicky vybaveny a jsou schopny operativně přizpůsobovat způsob své práce měnícím se podmínkám a situaci. Na místě je poděkovat všem zasahujícím, komisařům i figurantům za nasazení a profesionalitu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Fotogalerie