Home page > Aktuality > Vrtulníková základna společně se záchrannými složkami cvičila zásah při pádu vojenského vrtulníku

Vrtulníková základna společně se záchrannými složkami cvičila zásah při pádu vojenského vrtulníku

Pád vojenského vrtulníku do obydlené zóny simulovalo dnešní cvičení hasičů, policistů, vojáků a zdravotníků ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou. Do akce se zapojilo více než 160 příslušníků integrovaného záchranného systému, figurantů, armádních i policejních vyšetřovatelů, pozorovatelů, další desítky lidí cvičily aktivaci traumaplánů v třebíčské nemocnici.

V lokalitě Vícenice u Náměště nad Oslavou museli 26. dubna 2023 záchranáři cvičně řešit vážnou situaci, která si vyžádala vyhlášení druhého stupně poplachu složek integrovaného záchranného systému. Při cvičném letu a nácviku bojové činnosti došlo k pádu vojenského vrtulníku Mi-24V/35 do fiktivní obytné civilní zóny. Při pádu vrtulníku došlo k požáru budovy a trosek vrtulníku, který v době svého zřícení nesl zhruba jednu tunu paliva, pyrotechnická a tlaková zařízení. Na palubě se nacházelo sedm členů osádky, dva z nich pád nepřežili.

Policisté museli neprodleně po přijetí oznámení a příjezdu na místo uzavřít celý prostor, kde k události došlo. Poté bylo nezbytné regulovat dopravu v okolí tak, aby k místu mimořádné události mohla bez problémů přijíždět zasahující vozidla složek IZS.

Dalším úkolem zasahujících policistů na místě bylo propátrání okolí místa, kde k pádu vrtulníku došlo s cílem nalézt další případné osoby, které byly mimořádnou událostí zasaženy. Pátrací činnost probíhala se zapojením a v úzké spolupráci s leteckou službou Policie České republiky.

Každé vojenské letiště má zpracovaný plán "Plán reakce na události v letovém provozu", který počítá se všemi možnými scénáři letecké havárie. Armáda ČR a složky IZS podobná cvičení pořádá každé tři roky.

„Při tomto cvičení se všechny složky základny připravují na nejhorší scénář události v letovém provozu – pád vrtulníku do obydlené oblasti. K rychlému a účinnému zásahu je nezbytná okamžitá součinnost a výměna informací mezi AČR se zasahujícími složkami IZS. Bedlivě jsme sledovali nejen všechny činnosti, ale také informační toky. Cvičení nám poskytlo cenné poznatky, které využijeme ke zdokonalení systému vyrozumění a vzájemné spolupráce mezi zúčastněnými složkami,“ vysvětlil plukovník Aleš Cápal, zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště.

V případě havárie vojenského vrtulníku či letounu v okolí letiště k místu nehody vždy vyjíždí vojenská hasičská jednotka, pracující v režimu 24/7. Nicméně vždy se na místo havárie dostaví zástupci všech základních složek integrovaného záchranného systému, tentokrát včetně vrtulníku Záchranného koordinačního střediska Praha určeného k pátrání a záchraně osob (SAR – Search and Rescue).

Cvičení se zúčastnilo 20 zdravotnických záchranářů, 4 lékaři, 4 technici a 1 intervent pro poskytování psychické pomoci. Událost si vyžádala nasazení 10 sanitních vozidel, technického vozidla a stanu pro hromadné neštěstí. V Nemocnici Třebíč byl aktivován traumatologický plán. Sanitky s označením „cvičné“ přivezly dvanáct lehce a středně zraněných osob.

„Cvičení, jako to dnešní ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou, prověřuje připravenost a koordinovanost složek krajského integrovaného systému i dalších klíčových partnerů nejen při přímých záchranných pracích. Důvod, proč záchranáři, hasiči, policisté i armáda cvičí řešení události tak zásadního rozsahu je fakt, že ji nemůžeme vyloučit v běžném životě.  V reálné situaci samozřejmě může nastat celá řada variant komplikací. Cvičení má upozornit na případná slabá místa nebo umožnit záchranným týmům odzkoušet navržená řešení a stanovené postupy. Měl jsem možnost přesvědčit se přímo na místě, že složky IZS jsou připraveny jednat rychle, efektivně, jsou adekvátně technicky vybaveny a jsou schopny operativně přizpůsobovat způsob své práce měnícím se podmínkám a situaci. Na místě je poděkovat všem zasahujícím, komisařům i figurantům za nasazení a profesionalitu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Fotogalerie

Nahoru