Vzpomínka na skupinu SPELTER

13.jpg
  • 5.5.2015
  • Jana Skřivánková

V úterý 5. května 2015 jsme již po páté uctili památku čtyř členů paradesantního výsadku skupiny „SPELTER“, který byl proveden ze 4. na 5. května 1944 u obce Kramolín. V rámci pietního aktu byl udělen praporčíku Tomáši Peterkovi odznak výsadkáře AČR II. třídy.

Vzpomínkovou akci jsme zahájili nízkým průletem vrtulníku nad místem tehdejšího výsadku.  Slavnostního aktu se kromě příslušníků Armády ČR účastnili přímí pamětníci této události, rodinní příslušníci parašutistů a další členové odboje v kraji, váleční veteráni a zástupci veřejné správy.

Pozvání přijali ředitel KVV Jihlava plukovník Jan Ńachaj, předseda Klubu vojenských veteránů Třebíč a člen Vojenského sdružení rehabilitovaných v Třebíči plukovník v.v. Jan Hrubý, předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno pan Jana Foršt a poprvé na akci přišel, za československou obec legionářkou terénní pracovník v péči o vojenské veterány pan Vladimír Košík.

Dále se pietního aktu zúčastnili předseda bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina pan Jan Slámečka, starosta města Náměšť nad Oslavou pan Vladimír Měrka, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Jaroslav Soukup a starosta Moravských Budějovic Ing. Vlastimil Bařinka.

Významnými hosty byli právě rodinní příslušníci výsadkářů ze Spelteru a odbojářů, kteří výsadkářům na cestě za splněním jejich poslání pomáhali. Nechyběli syn podplukovníka in memoriam Jana Vavrdy pan Jaroslav Vavrda a dcera paní Hana Zelenková s rodinami, přímí aktéři válečného odboje v kraji a jejich rodinní příslušníci. Setkali jsme se s paní Kopcovou, paní Pitourovou, panem Stritzkem, pan Podhrázkým, po létech s paní Doleželovou, s panem Hrůzou, paní Štěpánkovou a mnoha dalšími.

„Jsem nesmírně rád, že jsou mezi námi přítomni přímí účastníci událostí, které následovaly při cestě čtyř výsadkářů za splnění úkolu,“ pronesl během úvodního projevu velitel základny plukovník Miroslav Svoboda. Také pan Vlastislav Janík, autor knihy právě o události Spelter připomněl všem přítomným historické momenty paradesantního výsadku, který se uskutečnil přesně před 71 lety.

Tradiční program zahrnující přivítání hostů, proslovy hostů a uctění památky položením květinových darů k pomníku, doplnil krátký ceremoniál udělení odznaku výsadkáře praporčíku Tomáši Peterkovi, příslušníku 225. letky bojového zabezpečení. K jeho získání je nutné teoretické a praktické přezkoušení. „Dotyčný voják musí být držitelem odznaku 3. třídy a to nejméně 2 roky a musí mít provedeno minimálně 50 seskoků z toho minimálně 10 v noci, 10 s osobním zásobníkem (batohem) a 2 seskoky s přistáním do vody,“ dodává major Petr Částek, velitel výsadkářů naší základny.

I přesto, že z počátku nebylo počasí nejlepší, závěr pietního aktu patřil čtveřici našich výsadkářů, kteří provedli seskok z výšky 300 m na padácích s kruhovým vrchlíkem.

Po skončení oficiální části byl čas na přátelské popovídání si a vzpomínkám.
Věříme, že příští rok se opět sejdeme!

Autor: tisková a informační důstojnice 22.zVrL, kpt. Ing. Jana Skřivánková

Foto: nadporučík Tomáš Chlebeček

Fotogalerie